Svenskar avstår gemensam ekonomi – litar inte på sin partner

Av på 15 december, 2020
Arkivbild

Tre av fyra svenskar har gemensamma utgifter och i de allra flesta fall handlar det om delade kostnader med en maka/make eller sambo. Men en ny undersökning från bank- och finansgruppen Svea visar att var sjunde medvetet undanhållit ekonomin från sin partner.

De vanligaste anledningarna?

Att den egna ekonomin är privat, bristande tillit och man skäms över sin ekonomi.

En ny undersökning från bank- och finansgruppen Svea visar hur svenskarna ser på gemensam ekonomi. I den framkommer det att 72 procent av svenskarna delar sina utgifter med någon. Vanligast är det att ha gemensamma kostnader i en nuvarande relation. 55 procent av de som
är sambos/maka/make delar utgifter med sin partner. Däremot uppger nästan var sjätte i undersökningen att de medvetet undanhållit ekonomin från sin partner. Och anledningarna till
varför varierar. Fyra av tio menar att deras ekonomi är privat och därför håller det för sig själv. Medan nästan var fjärde har gjort det för att de skämdes över sin ekonomi eller för att de inte litar på sin partner.

– Traditionellt sett har det varit tabu att prata pengar, något som inte alls känns speciellt modernt i dagens samhälle. Idag delar vi i högre utsträckning på utgifter än tidigare. Dels eftersom det blivit lättare i form av enklare sätt att göra överföringar mellan varandra men också till följd av nya produkter och tjänster som gör att det går att dela på nya sätt, exempelvis ett Netflix-konto. Samtidigt kan delandet göra det svårare att hålla kolla på utgifterna, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Ekonomi.

Det här är utgifterna vi delar

En av tre delar dagligen utgifter med någon annan och oftast gäller det mat, boende och aktiviteter. Endast en av tio uppger att de aldrig har gemensamma utgifter.

– Att prata om sin ekonomi med sina nära och kära är viktigt, inte minst för att kunna få perspektiv men även för att kunna få tips och råd eller för att kunna ta itu med eventuellt blivande problem. Att prata om pengar bidrar också till att bättre kunna skaffa sig en överblicksbild över läget, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Ekonomi

…………….

Har du gemensamma utgifter med någon?

  Totalt
Ja, min nuvarande sambo/partner 36 %
Ja, min nuvarande maka/make 28 %
Ja, mina föräldrar 5 %
Ja, mina barn 4 %
Ja, mina syskon 3 %
Ja, min före detta sambo/partner 2 %
Ja, en vän 2 %
Ja, annan person/andra personer jag delar bostad med 2 %
Ja, min före detta maka/make 1 %
Ja, annan släktning 1 %
Nej, Jag har inga gemensamma utgifter med någon 28 %
Vet ej 0 %

Hur ofta har du gemensamma utgifter med någon annan person?

  Totalt
Dagligen 29 %
Flera gånger i veckan 22 %
Varje vecka 9 %
Flera gånger i månaden 7 %
Varje månad 17 %
Varje halvår 3 %
Varje år 2 %
Aldrig 10 %
Vet ej 2 %

Vilka gemensamma utgifter delar du med någon annan person?

  Totalt
Mat 85 %
Boende 79 %
Aktiviteter 63 %
Dryck 62 %
Resor 60 %
Fordon 57 %
Kläder 32 %
Husdjur 27 %
Annat 6 %
Vet ej/vill ej uppge 3 %

Har du någon gång hållit din privatekonomi hemlig för en partner?

  Totalt
Ja 14 %
Nej 84 %
Vet ej 2 %

Av vilken/vilka anledningar har du hållit din privatekonomi hemlig för en partner?

  Totalt
För att min privatekonomi är privat och ingen annans ensak 42 %
För att jag inte ser poängen med att en partner ska känna till min ekonomi 25 %
För att jag skäms/skämdes över min ekonomi 22 %
För att jag inte litar/litade på min partner 22 %
För att min partner inte ska/skulle behöva skämmas över sin ekonomi 7 %
För att jag har/hade en bättre ekonomi och vill/ville inte betala mer 6 %
Annan anledning 10 %
Vet ej 7 %

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Svea Ekonomi
Om undersökningenUndersökningen är genomförd av Novus på på uppdrag av Svea under perioden 9–14 maj 2020. Totalt har 1 012 svenskar mellan 20 och 60 år via en webbenkät deltagit i undersökningen. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in