Svenskarna följer läkares råd om antibiotika

By on 23 november, 2023
Arkivbild

Endast sex procent av svenskarna har någon gång insisterat på att få antibiotika, trots att läkare sagt att det inte behövs. Det visar en undersökning från Novus. Män mellan 50–64 år svarar i högre grad att de insisterat på att få antibiotika utskrivet.

På länsnivå är totalsiffran högre bland de som uppger att de bor i södra Sverige, elva procent.

De som inte insisterar på att få antibiotika utskrivet är i högre grad personer mellan 18–34 år. Av de tillfrågade svarar endast tre procent i åldersgruppen 18–34 år att de insisterat på behandling.

– Kunskapen om behovet av att skydda antibiotikan har ökat de senaste åren, det märker även jag som möter patienter i mitt arbete som infektionsläkare. Samtidigt finns en övertro på antibiotikans effekt vid mildare sjukdomssymptom som hals- och öroninfektioner. Många tror att sjukdomstiden och symptomen förkortas avsevärt med antibiotika men det stämmer inte, säger Maria Furberg, utredare på Läkemedelsverket.

Sex procent av 1000 tillfrågade svenskar svarade att de någon gång insisterat på att få antibiotika utskrivet, trots att läkare sagt att det inte behövs.
Bild: Läkemedelsverket

Fler sörlänningar insisterar på behandling

Siffran för riksgenomsnittet (sex procent) är ungefär de samma på länsnivå, med några undantag. Något över riksgenomsnittet ligger Dalarna med nio procent samt Skåne, Uppsala och Kalmar med åtta procent av invånarna som bett om en antibiotikabehandling mot läkares rekommendation. Blekinge län sticker ut, där tolv procent av de tillfrågade har insisterat på en behandling.

– Vi vet av erfarenhet att vissa regioner i landet har en högre förskrivning av antibiotika än andra. Orsakerna till det är många men medvetenheten om problemet är hög, fortsätter Maria Furberg.

Använd bara antibiotika när den behövs

Ju mer antibiotika vi använder desto större är risken för resistenta bakterier, såväl i miljön som i individen som behandlas. Därför är det viktigt att antibiotika bara används när det verkligen behövs och på rätt sätt. Det är inte bra att ta antibiotika i onödan eftersom även nyttiga bakterier vi bär på slås ut. Antibiotika kan dessutom ge biverkningar såsom diarré, svampinfektion och utslag.

– Kunskapen om antibiotikans för- och nackdelar har ökat generellt, också inom sjukvården. Men vi behöver fortsätta påminna både förskrivare och patienter om det absolut nödvändiga i att endast förskriva antibiotika när det verkligen behövs. Annars är risken alldeles för stor för att vi i framtiden inte kommer ha någon antibiotika till den som svävar mellan liv och död, avslutar Maria Furberg.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket
Om undersökningen
Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Läkemedelsverket frågat 1000 personer: ”Har du någon gång insisterat på att få antibiotika utskrivet trots att din läkare sagt att det inte behövs?”. 93 procent av de tillfrågade svarade nej på frågan, sex procent svarade ja och en procent vet inte. Resultaten länsvis ger endast en indikation på hur det ser ut jämfört med Sverige totalt sett.
Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Intervjuerna med 1000 personer genomfördes 27 oktober – 2 november.

You must be logged in to post a comment Login