Sverige först i EU att bli rökfritt

By on 14 mars, 2023
Arkivbild

Sverige först i EU att bli rökfritt, Sveriges framgångsrika strategi räddar liv och bör gå på export. Sverige blir rökfritt 2023*.

Därmed blir landet först i EU att nå rökfrihet, något inget annat EU-land är i närheten av. I en ny expertrapport som presenteras i dag uppmanas andra länder att lära av Sveriges framgångsrika strategi för att minimera tobaksrökningens skadeverkningar och därmed rädda liv.

Om övriga EU-länder följde Sveriges exempel skulle miljontals liv kunna räddas under det kommande decenniet, bara i EU.

Rapporten “The Swedish Experience: A roadmap for a smoke free society” presenterades i dag på ett internationellt forskarseminarium i Stockholm. I rapporten uppmanar författarna andra länder att ta efter Sveriges framgångsrika strategi, som kombinerar metoder för tobakskontroll med skademinimeringsstrategier. 

– Att sluta röka som Sverige räddar liv. Det har årligen räddat fler än 3 400 liv i Sverige. Om alla andra EU-länder gjorde som Sverige skulle 3,5 miljoner liv kunna räddas under det kommande decenniet, bara i EU, säger dr Anders Milton, en av rapportens författare.

Kombitation av tobakskontroll med skademinimering

En viktig del i den framgångsrika svenska strategin är att man proaktivt implementerat det som Världshälsoorganisationen (WHO:s) ramkonvention för tobakskontroll föreslår: att införa en rad åtgärder för att minska utbud och efterfrågan av tobak, liksom skademinimeringsåtgärder. 

– I grunden handlar det om att kombinera åtgärder för tobakskontroll, som att förbjuda rökning på vissa platser, med att acceptera rökfria produkter som mindre skadliga. Det finns inga riskfria tobaksprodukter. Men exempelvis är e-cigaretter 95% mindre skadliga än cigaretter. Självklart är det bättre för en rökare att byta från vanliga cigaretter till e-cigaretter eller vitt snus, även om det inte är riskfritt, säger dr Delon Human, en av rapportens författare. 

Folkhälsovinster för individ och samhälle

I rapporten redogörs för hur andelen rökare i Sverige på 15 år gått från 15 procent till 5,6 procent av befolkningen. Folkhälsovinsterna är enorma. Bland annat har Sverige lägst andel tobaksrelaterade sjukdomar av alla EU-länder och 41 procent lägre förekomst av cancer än andra europeiska länder.

– Sverige har en mycket framgångsrik tobaksstrategi som bör gå på export. Det skulle vara till enorm nytta för världen om fler länder gjorde som Sverige med åtgärder som minskar utbud och efterfrågan samtidigt som man exempelvis har differentierade skattesatser som ger rökare ekonomiska incitament att byta från cigaretter till mindre skadliga alternativ, säger professor Karl Fagerström, en av rapportens författare.  

Några av rapportens slutsatser och förslag för implementering i andra länder. 

1: Erkänn rökfria produkter som mindre skadliga och att de utgör en betydlig mindre risk än rökning. Uppmuntra rökare att byta från cigaretter till mindre skadliga alternativ.

2:Ge faktabaserad information som skapar acceptans. Det är tydligt att det inte finns riskfria tobaksprodukter. Men exempelvis är e-cigaretter 95% mindre skadliga än cigaretter. Det är därför bättre för en rökare att byta från vanliga cigarretter till e-cigaretter, även om det inte är riskfritt.

3: Politiska beslut som gör rökfria alternativ mer tillgängliga än cigarretter. Till exempel differentierade skatter som ger rökare ekonomiska incitament att byta från cigaretter till mindre skadliga alternativ.  

Hälsa | Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: Health Diplomats
Om rapporten
Rapporten har tagits fram på uppdrag av Health Diplomats, en internationell organisation som arbetar för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård, uppmuntra innovation och användning av skademinimering för att minimera den negativa effekten av tobak, alkohol, livsmedel och droger.
*Det europeiska nätverket för tobaksförebyggande arbete (ENSP) och Världshälsoorganisationen (WHO) anser att länder är officiellt ”rökfria” när mindre än 5 procent av den vuxna befolkningen röker tobak.

You must be logged in to post a comment Login