Sverige sticker ut i internationell corona-studie

By on 5 mars, 2021

Endast i Sverige har ett fackförbund tvingats föra en juridisk strid för medlemmarnas rätt att använda munskydd vid patientnära arbete med Covid-19 sjuka omsorgstagare, det visar en internationell jämförelse som fackförbundet Kommunal varit med och tagit fram i samarbete med Friedrich-Ebert-Stiftung och Arena Idé.

Igår presenterade Kommunal resultatet av en internationell granskning av äldreomsorgen under coronakrisen. Totalt jämförs nio länder, däribland de nordiska grannländerna. Sverige får svidande kritik.

– I alla nio länder har det rått akut brist på skyddsutrustning. Men det är bara här i Sverige som facket tvingats gå in och föra en juridisk strid för att medlemmarna ska ha rätt skyddsutrustning vid patientnära arbete. I vissa fall nekades personalen munskydd och annan skyddsutrustning trots att det handlade om misstänkt smitta, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande.

Sverige sticker ut i granskningen. Sverige är det enda landet i Norden där anställda tvingats betala ett karensavdrag vid sjukdom och som har ett problem med delade turer.

– Rapporten visar vad vi i Kommunal sedan länge larmat om, Sverige lider av strukturella brister inom äldreomsorgen. Brister som har funnits långt innan coronan slog till, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande.

Rapporten är en unik sammanställning av pandemin inom äldreomsorgen i flera europeiska länder. Fackliga experter och oberoende forskare skildrar verkligheten för äldreomsorgsarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, England, Skottland, Spanien och Portugal.

– Det är tydligt att starka fackförbund har kunnat göra skillnad, både för att skydda medlemmarna och de äldre, konstaterar rapportens författare statsvetaren Lisa Pelling. Det handlar som sådant som tydligare riktlinjer för när den personliga skyddsutrustningen ska användas i Danmark, större möjligheter för personalen att testa sig i England, och färre timanställda som går mellan olika boenden i Spanien, säger hon.

Rapporten i korthet

  • I alla undersökta länder har det rått brist på skyddsutrustning. Men det är bara i Sverige som ett fackförbund har tvingats föra en juridisk strid för sina medlemmars rätt att använda munskydd.
  • I alla undersökta länder har rätten till en dräglig sjukersättning varit en viktig facklig fråga. I alla länder har tillfälligt och osäkert anställda svårt att få ersättning när de är sjuka. Sjuknärvaro är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och en viktig orsak till utbrändhet och långa sjukskrivningar bland dem som arbetar inom äldreomsorgen. Bland de nordiska länderna är det bara i Sverige som anställda tvingats betala ett karensavdrag vid sjukdom.
  • I alla undersökta länder har pandemin inneburit övertidsarbete och pressade scheman. Men bland de nordiska länderna är det bara Sverige som har ett problem med delade turer, det vill säga att arbetsdagen är uppdelad på två eller flera pass med obetalda håltimmar.
  • I alla undersökta länder har corona-pandemin förvärrat problem med underbemanning och brist på personal med rätt kompetens.
  • I alla länder utförs omsorgen om de äldre framförallt av kvinnor och äldreomsorgen är en av de största arbetsplatserna för kvinnor. I samtliga länder är lönerna relativt sett låga och villkoren otrygga.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Kommunal
Rapporten: https://www.kommunal.se/corona/on-the-frontline

You must be logged in to post a comment Login