Sverige tappar i konkurrenskraft Tyskland och Nederländerna vinnare

Av på 26 januari, 2017
Arkivbild

I en ny rapport visar Industriarbetsgivarnas chefekonom, Mats Kinnwall, att Sveriges konkurrenskraft har försämrats kraftigt på stora och växande marknader de senaste 25 åren, och att länder som Tyskland och Nederländerna är vinnare i den globala konkurrensen. Rapporten visar att den svenska exportmarknadsandelen på världsmarknaden har krympt snabbare än BNP-andelen, både i absoluta och relativa termer.

Svensk export har tappat marknadsandelar i förhållande till den globala exporten. 1990 stod Sverige för knappt 1,7 procent av den globala exportandelen och 2015 för 0,9 procent.

Att Sverige tappar marknadsandelar på världsmarknaden är i sig inget bevis för försämrad konkurrenskraft för svensk industri. Detta är naturligt med tanke på att den svenska ekonomin krympt som andel av världsekonomin, från 1,2 procent till 0,7 procent sedan 1990, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Men, den svenska marknadsandelen har krympt snabbare än BNP-andelen, både i absoluta och relativa termer och detta visar att den svenska konkurrenskraften kraftigt har försvagats på stora och växande marknader i Asien och USA de senaste decennierna, fortsätter han.

Enligt rapporten har länder som bland andra Tyskland och Nederländerna gått i motsatt riktning.

Den svenska exporten har däremot hållit ställningarna på de närliggande marknaderna, framför allt i de nordiska länderna. Att Sverige tappar exportandelar framför allt i de mer geografiskt avlägsna marknaderna, men behåller ställningarna i närområdet talar för att det geografiska marknadsavståndet är en av flera avgörande faktorer som påverkar Sveriges konkurrenskraft.

Den svenska utvecklingen visar på konkurrensnackdelen för ett land med liten hemmamarknad och med stora avstånd till de viktigaste exportmarknaderna. De svenska exportföretagen betraktar kostnader relaterade till avstånd som mycket viktiga för konkurrenskraften och det är också en av de viktigaste faktorerna bakom varje beslut om var man ska etablera verksamhet, säger Mats Kinnwall.

En av slutsatserna i rapporten är att Sverige behöver kompensera mer för det geografiska läget för att kunna förbättra konkurrenskraften.

För att motverka avståndsfaktorns negativa effekter på svensk konkurrenskraft krävs bättre villkor relativ omvärlden på andra områden, inte minst vad det gäller kostnadsutvecklingen, avslutar Mats Kinnwall.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in