Syverkstan i Örebro ska hjälpa Svealandstrafiken laga och specialanpassa föraruniformer

By on 20 december, 2021

Svealandstrafiken har tecknat avtal med Syverkstan i Örebro och Motivi i Västerås, två arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Avtalen omfattar textil- och sömnadsarbete med fokus på reparation samt ny- och omsömnad av förarnas uniformer. För Svealandstrafiken är det första gången avtal tecknats med sociala företag.

….

Syverkstan i Örebro drivs av Verdandi Örebro, och tillverkar båtkapell och andra typer av överdrag. Syverkstan utför olika typer av sömnadsarbeten som att klä om och reparera möbler och dynor. Medarbetarna syr, lagar och tillverkar det mesta efter kundens önskemål.

….

Parallellt med upphandlingen av nya uniformer till förarna, har Svealandstrafiken direktupphandlat två företag för textil- och sömnadsarbete. De två företagen som Svealandstrafiken tecknat avtal med är Syverkstan i Örebro och Motivi i Västerås. Två arbetsintegrerande sociala företag (AFS), vilket innebär att de förutom att sälja produkter och tjänster som andra företag, även har ett övergripande mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i arbetslivet.

– För oss är det viktigt att våra inköp sker genom hållbar upphandling, inte bara vad gäller miljömässigt ansvarsfull upphandling utan även att våra inköp sker med social hänsyn. De här avtalen är ytterligare exempel på hur vi är med och tar ansvar som företag och jag är väldigt stolt över att vi tecknat dem, säger Peter Liss, vd på Svealandstrafiken.

Även dynor ska lagas och återbrukas

Avtalen är skrivna på ett år med möjlighet till ett års förlängning. De två företagen kommer att bistå Svealandstrafiken med att laga och specialanpassa uniformer. Dessutom kommer Syverkstan i Örebro att reparera trasiga dynor på företagets stads- och regionbussar. I Västmanlands län har Svealandstrafiken idag medarbetare som hanterar trasiga stolsdynor och dynöverdrag, och där kommer Motivi att fungera som ett understöd och hjälpa till vid behov för att avlasta medarbetarna.

– Genom att reparera eller sy om de delar som ingår i uniformerna, istället för att kassera dem, kan vi hushålla med resurserna, öka livslängden på kläderna och minska våra avfall. Detsamma gäller med dynorna där vi redan idag, genom det egna reparationsarbete som genomförs på stolarna i Västmanlands län, ser en miljöbesparing och kostnadseffektivitet. Genom de här avtalen är vi också med och bidrar till att det lokala mindre sociala företaget skapar sysselsättning, delaktighet och integration. En vinst för många helt enkelt, säger Martin Lindblom Alanko, Inköpschef på Svealandstrafiken.

Ett socialt företag är ett företag som driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Företaget skapar delaktighet för sina medarbetare, återinvesterar sina vinster i företaget och är fristående från offentlig sektor. För en hållbar samhällsutveckling och för att kunna nå målen i Agenda 2030 behövs samverkan med sociala företag.

Örebro
Örebronyheter

Källa Svealandstrafiken

You must be logged in to post a comment Login