Alla inlägg taggade "Äldreomsorg"

 • Personalen larmar om låg bemanning inom äldreomsorgen

  Coronapandemin satte strålkastarljus på frågor som arbetsvillkor och bemanning inom äldreomsorgen. I Kommunals stora medlemsundersökning konstaterar nu medlemmarna som jobbar inom äldreomsorgen att läget är fortsatt allvarligt. En av tre upplever att bemanningen sällan eller aldrig är...

  • Skrivet juli 4, 2021
  • 0
 • Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen

  I dag skickar Vision i Örebro ett öppet brev till ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar...

  • Skrivet juni 2, 2021
  • 0
 • Ny studie om inställning till vaccination mot covid-19 hos personal i äldreomsorg

  Nu publiceras resultaten från en intervjustudie bland personal inom äldreomsorg och hemtjänst. Hos en majoritet av de tillfrågade var acceptansen hög för vaccination mot covid-19. Studien är genomförd som en mindre intervjustudie med omkring 100 anställda över...

  • Skrivet februari 7, 2021
  • 0
 • Kumla satsar för att säkra kompetensen inom äldreomsorgen

  Genom det statliga bidrag Äldreomsorgslyftet, och ett samarbete mellan Socialförvaltningen och Förvaltning för livslångt lärande har sexton av våra medarbetare startat sin undersköterskeutbildning nu. Utbildningen är upplagd med halvtid arbete och halvtid egna studier, med 100% lön....

  • Skrivet november 20, 2020
  • 0
 • Tag hjälp av PRO att bygga en högkvalitativ äldreomsorg

  Pensionärernas Riksorganisation, PRO, välkomnar satsningen på äldreomsorgen från regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Pengarna är ett bra första steg för att bygga upp en högkvalitativ och välfungerande äldreomsorg. PRO hjälper gärna till i det bygget. –...

  • Skrivet september 8, 2020
  • 0
 • Nu är våra hyresgäster friska igen

  Det är många som drabbas på olika sätt just nu, och det kommer många dystra rapporter från äldreomsorgen runt om i landet. Men det finns också solskenshistorier och på Hemgården har just de tre hyresgästerna som konstaterades...

  • Skrivet maj 8, 2020
  • 0
 • Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag

  Kumla kommun får 999 001 kr i statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen...

  • Skrivet november 28, 2019
  • 0
 • Nu invigs Karlslundsgården

  Torsdag den 14 februari är det invigning för vård- och omsorgsboendet Karlslundsgården, som är framtidens äldreomsorg med stort fokus på välfärdsteknik och möjlighet till vård på teckenspråk. – Karlslundsgården är framtidens äldreomsorg. Här står människan i centrum...

  • Skrivet februari 12, 2019
  • 0
 • Nöjdhet i äldreomsorgen uppnås genom gott bemötande

  Med en allt äldre befolkning sätts en redan ansträngd äldreomsorg på prov, då måste fokus läggas på rätt saker: att skapa mest värde för den äldre. Ny forskning från Högskolan i Skövde visar att största nöjdhet, och...

  • Skrivet juni 18, 2018
  • 0
 • Fler larm om stress i omsorgen

  Antalet anmälningar från skyddsombud till Arbetsmiljöverket ökar kraftigt inom vård och omsorg. Störst är ökningen i äldreomsorgen där det skett en fördubbling på två år, visar Dagens Samhälles granskning.  Dagens Samhälle har gått igenom statistik över anmälningar...

  • Skrivet april 8, 2018
  • 0