All posts tagged "Arbetsmiljö"

 • Stress och dålig arbetsmiljö förödande för sömnen

  Hälften av dem som skattar sin arbetsmiljö som dålig sover även dåligt, likaså visar de som är stressade upp kraftigt sämre sömn. Det visar den nya rapporten ”Sömn och arbetslivet 2023” från Falck (fd Previa), rapporten är...

  • Posted november 28, 2023
  • 0
 • Ny studie om arbetsmiljön för sågverksarbetare i Ghana

  Arbetsmiljön i låg- och medelinkomstländer är ett relativt outforskat område, i Ghana är träindustrin en av landets viktigaste näringar med fler än 100 000 anställda. I en ny studie av sågverksarbetare i Ghana har deras exponering för...

  • Posted november 13, 2023
  • 0
 • Sex av tio bibliotekarier överväger att byta jobb

  En ny rapport från fackförbundet DIK visar att biblioteken brottas med resursbrist och otillbörlig påverkan, samtidigt som social oro, våld och skadegörelse är utbrett. Bristerna i arbetsmiljön gör att sex av tio bibliotekarier överväger att byta jobb,...

  • Posted september 26, 2023
  • 0
 • Arbetsmiljön i frisörsalonger behöver förbättras

  Flera olika symptom på arbetsrelaterad ohälsa är vanliga bland frisörer. Huvudvärk, hosta, eksem, nästäppa, rinnande näsa samt obehag av starka dofter, en eller flera av dessa drabbar nästan 45 procent av frisörerna. Detta enligt en ny studie...

  • Posted september 19, 2023
  • 0
 • Akademiker nöjda på arbetet men har för mycket att göra

  Närmare åtta av tio akademiker i Sverige är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Samtidigt upplever hälften att de har för mycket att göra på jobbet, och tre av tio upplever stressymptom en gång i veckan...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Stor inspektion av arbetsmiljön på akutsjukhus

  Arbetsmiljöverket ska inspektera landets akutsjukhus. Bakgrunden är de arbetsmiljöproblem som rapporterats från flera sjukhus, ofta kopplade till hög arbetsbelastning. Totalt ska cirka 70 sjukhus inspekteras. Hittills i år har Arbetsmiljöverket fått in över 150 anmälningar från skyddsombud...

  • Posted oktober 19, 2022
  • 0
 • Ökat ansvar för arbetsmiljö kräver lagändring

  Nu presenterades utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö. TCO välkomnar förslaget om att uppdragsgivare ska få ett ökat ansvar för arbetsmiljön. Det är avgörande för att exempelvis frilansande journalister och andra egenföretagare ska få...

  • Posted augusti 26, 2022
  • 0
 • Värmebölja – en arbetsmiljöfråga

  Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I det ingår bland annat att förebygga att arbetsplatsens klimat, temperatur och ventilation, inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall. Att kontrollera arbetsmiljön och åtgärda brister hör till det löpande arbetsmiljö­arbetet enligt...

  • Posted juli 12, 2022
  • 0
 • Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

  En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb....

  • Posted juni 30, 2022
  • 0
 • Snårigt rättsläge för arbetsgivares arbetsmiljöansvar

  Vilka rättsliga krav ställs på arbetsgivare för att tillhandahålla en god arbetsmiljö och effektiv rehabilitering, och vad händer om de inte lever upp till kraven? En komplex lagstiftning gör att det inte alltid är tydligt vilka åtgärder...

  • Posted januari 2, 2022
  • 0