Stress och dålig arbetsmiljö förödande för sömnen

By on 28 november, 2023
Arkivbild

Hälften av dem som skattar sin arbetsmiljö som dålig sover även dåligt, likaså visar de som är stressade upp kraftigt sämre sömn. Det visar den nya rapporten ”Sömn och arbetslivet 2023” från Falck (fd Previa), rapporten är baserad på nästan 26 000 medarbetare över hela landet.

Rapporten visar att totalt sett sover tre av tio så dåligt att det kan innebära hälsorisker. Kvinnor sover generellt sämre än män, detta även om aspekten hemmavarande barn tas bort. Endast 57 % av kvinnorna är nöjda med sin sömn. Samtidigt visar forskning att brist på sömn innebär hälsorisker.

– Vi ser att nästan trettio procent skattar sin sömn så pass dålig att det kan leda till hälsorisker mentalt, medicinskt eller fysiskt, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck.

– Sömn är vår största källa till återhämtning och när den brister då och då kan vi ofta hämta kraft och återhämtning från andra moment i tillvaron. Problemet blir när vi sover dåligt stor del av tiden. Då räcker inte övriga återhämtande aktiviteter utan vi blir generellt tröttare och tröttare och det påverkar oss både mentalt, medicinskt och fysiskt, säger Åsa Miemois.

I en korsanalys av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och sömn visar statistiken att den som upplever en dålig arbetsmiljö sover betydligt sämre. Av dem som har en bra arbetsmiljö är det 27 % som sover dåligt, medan nästan varannan som har en dåligt skattad arbetsmiljö även sover dåligt.

– Vi är på vår arbetsplats eller arbetar i någon annanstans ifrån stor del av vår vakna tid. Hur vi upplever vår arbetsmiljö påverkar därför flera aspekter i tillvaron. Arbetet kan ge mycket energi men även ta mycket energi och här ser vi tydligt ett samband mellan bra upplevd arbetsmiljö och bättre sömn, säger Åsa Miemois.

I en likadan korsanalys visar statistiken att den som har en stressnivå som innebär risker för ohälsa sover betydligt sämre. Av dem som anger en låg stressnivå är det en av fem som sover dåligt. Bland dem med hög stress sover två av tre dåligt.

– Det är kanske ingen nyhet men ett konstaterande att stressnivåerna påverkar sömn och sömnkvalitet. ”En bra dag ger en bra natt och en bra natt ger en bra dag” finns ett talesätt som säger och det ligger nog något i det. Är vi uppe i högvarv med mycket stresshormon i kroppen hela dagen och få eller inga pauser av återhämtning så är det svårare för kroppen att gå ner i varv vid sängdags, säger Åsa Miemois.

– Stress ger både en fysisk uppvarvning där det behövs avslappning och fysisk nedvarvning för att sova gott men idag dras många också av en mental stress med mycket tankar och oro och annat som snurrar i huvudet och det kan vara svårt att hitta strategier för att återhämta hjärnan från alla tanar och intryck vilket också skulle underlätta en god sömn, säger Åsa Miemois.

Om man är chef eller medarbetare tycks inte innebära någon större påverkan på sömnen.

Totalt sett sover kvinnor generellt sämre än män. Totalt 34,9 % av kvinnorna har sömnvanor som kan innebära hälsorisker, medan motsvarande siffra för män är 27,8 %. Även när aspekten hemmavarande barn räknas bort sover kvinnor sämre än män.

Över en tredjedel är totalt sett inte tillfreds med sin sömn. Män är mer nöjda med sin sömn än kvinnor. Endast strax över hälften av kvinnorna är nöjda med sin sömn. Totalt sett är det inte någon större skillnad i upplevd nöjdhet med sömnen för den som har hemmavarande barn och de som inte har det.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Falck Sverige

You must be logged in to post a comment Login