Värmebölja – en arbetsmiljöfråga

By on 12 juli, 2022
Foto: Unsplash

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I det ingår bland annat att förebygga att arbetsplatsens klimat, temperatur och ventilation, inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

Att kontrollera arbetsmiljön och åtgärda brister hör till det löpande arbetsmiljö­arbetet enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det innebär att du som arbetsgivare under en värmebölja, ska i samverkan med skyddsombud genomföra en riskbedömning för att förebygga risken för ohälsa och olycksfall bland personalen.

Arbetstagarna är skyldiga att delta, följa gällande rutiner och uppmärksamma arbetsgivaren om de upptäcker fel. Om du som arbetsgivare inte själv äger lokalerna, kan du ställa krav på hyresvärden.

Värmebölja under pågående pandemi

Även denna sommar är det viktigt att vidta åtgärder som beaktar hälsoeffekter av både värmebölja och risken för smittspridningen av covid-19. Åtgärderna som väljs behöver utformas så att de bidrar till att minska båda dessa risker.

Hög värme ökar risken för olyckor

Arbetsförmåga påverkas när hög värme inverkar på både kropp och sinne. Kroppens naturliga svar på hög värme är att sänka arbets­takten för att minska kroppens värme­produktion. Uppmärk­samhet och omdöme försämras och olycksfalls­risker ökar. Humöret påverkas av värme­belastningen på samma sätt som av annan stress. Detta är viktigt att beakta när arbetet leds och fördelas.

Exempel på åtgärder som kan vidtas:

  • Vid användning av fläktar eller annan motsvarande utrustning beakta att fläktarnas luftströmmar inte kan öka risk för smittspridning.
  • Skärma av solen vid fönster med persienner, gardiner, solfilm och/eller markis.
  • Stäng av onödiga värmekällor, till exempel maskiner, datorer och belysning som inte används.
  • Uppmuntra att dricka mer vatten än vanligt – köp in vätskeersättning.
  • Ha vattenkannor eller motsvarande med kallt vatten/saft i kylskåpen.
  • Tillåta mer informell lättare klädsel.
  • Begränsa fysiskt tunga arbetsuppgifter om verksamheten tillåter.
  • Uppmana medarbetarna att pausa när det finns möjlighet.
  • Om medarbetare vistas i utemiljö; se om möjligt till att det finns skugga/parasoller eller motsvarande.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Sobona

You must be logged in to post a comment Login