All posts tagged "Värmebölja"

 • Värmeböljan gjorde att sommaren kom extra tidigt

  På världsmiljödagen och nationaldagen rapporterade medborgarforskare från nästan 1200 platser över hela landet in blomningen av hägg och syrén och några andra vanliga försommarblommor hemma hos sig. Resultaten visar att försommaren har hunnit extra långt norrut i...

  • Posted juni 8, 2024
  • 0
 • Beredskapen inom äldreomsorgen bör ses över

  Regeringen råder kommunerna att se över beredskapen inom äldreomsorgen, inför en eventuell värmebölja i sommar. Verksamheter inom vård och omsorg bör se över sina handlingsplaner och sin beredskap inför en sommar med hög värme, för att kunna skydda...

  • Posted maj 21, 2024
  • 0
 • Varma lägenheter när värmeböljan kommer

  Med sommarvärmen kommer höga inomhustemperaturer och varma lägenheter. Det skapar besvär för många, särskilt sårbara grupper som äldre och små barn. Många hyresgäster hör av sig till Hyresgästföreningen med frågor om hyresvärdens ansvar, men också med frågor...

  • Posted maj 18, 2024
  • 0
 • Värmebölja så här tar du hand om dig själv

  Sydeuropa har drabbats av en värmebölja som orsakar extremt höga temperaturer på populära semesterorter i bland annat Spanien, Grekland och Italien. SOS International påminner om att små barn och äldre människor, är särskilt känsliga för hettan. När...

  • Posted juli 24, 2023
  • 0
 • Värmebölja innebär risk för hjärt-kärlsjuka

  Extrem värme råder i Europa, och för många svenskar som är ute och reser blir de höga temperaturerna en chock för kroppen. En stor del av befolkningen påverkas negativt av höga temperaturer, speciellt de som lever med...

  • Posted juli 18, 2023
  • 0
 • Vi hjälps åt att minska vattenförbrukningen

  Det finns gott om dricksvatten i Örebro, men när det är torrt och varmt gör många av med mer vatten än normalt, värmeböljan innebär alltså en högre belastning på produktionen och distributionen av dricksvatten. – Vattenverk, tryckstegringsstationer...

  • Posted juni 15, 2023
  • 0
 • Regeringen uppmanar kommunerna att se över beredskapen

  Regeringen uppmanar kommunerna att se över beredskapen, inför en eventuell värmebölja i sommar. Alla verksamheter inom vård och omsorg behöver se över sina handlingsplaner och sin beredskap för en sommar med hög värme, för att kunna skydda...

  • Posted juni 4, 2023
  • 0
 • Värmebölja – en arbetsmiljöfråga

  Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I det ingår bland annat att förebygga att arbetsplatsens klimat, temperatur och ventilation, inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall. Att kontrollera arbetsmiljön och åtgärda brister hör till det löpande arbetsmiljö­arbetet enligt...

  • Posted juli 12, 2022
  • 0
 • Värmebölja – en arbetsmiljöfråga

  Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. I det ingår bland annat att förebygga att klimatet på arbetsplatsen inte innebär risk för ohälsa eller olycksfall. Att kontrollera arbetsmiljön och åtgärda brister hör till det löpande arbetsmiljö­arbetet enligt föreskrifterna om...

  • Posted juli 20, 2021
  • 0
 • Fem sätt att få ditt barn att sova bättre under en värmebölja

  Sommartid är en bra tid på många sätt, med semester, sovmorgnar och strandhäng. Men värmen kan göra det svårt att njuta av sommaren, särskilt för de yngsta i familjen. Juni 2021 var exempelvis den varmaste junimånaden i...

  • Posted juli 17, 2021
  • 0