All posts tagged "Betygsresultat"

 • Höjning av betygsresultat från årskurs åtta till nio

  Höjning av betygsresultat från årskurs åtta till nio, i Örebro kommuns grundskolor. Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 77 procent av eleverna i de kommunala högstadieskolorna är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. – Vi ser framför allt...

  • Posted juni 20, 2023
  • 0
 • Årets betygsresultat för elever i årskurs 9

  Årets betygsresultat för elever i årskurs 9 i Örebro kommuns skolor, årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 76 procent av eleverna i den kommunala skolan är behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Eleverna i årskurs 9 har sedan...

  • Posted juni 27, 2022
  • 0
 • Årets betygsresultat för årskurs 9

  Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 77 procent av eleverna i den kommunala skolan är behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Trots att läsåret präglats av pandemin har samtliga skolor höjt sina resultat termin för termin. – Det...

  • Posted juni 23, 2021
  • 0
 • Förbättrade betygsresultat i årskurs 9

  Årets betygsresultat i årskurs 9 visar en ökning med tre procentenheter jämfört med fjolårets resultat. Över hälften av skolorna har förbättrat sina resultat. Bland annat Västra Engelbrektsskolan har ökat andelen behöriga elever till gymnasieskolans yrkesprogram från 51...

  • Posted juni 18, 2019
  • 0
 • Årets betygsresultat för årskurs 9

  Årets betygsstatistik för årskurs 9 i kommunala grundskolor visar lägre resultat än de senaste åren. Under läsåret har särskilda insatser riktats till de elever som behöver dem mest och många har gjort stora framsteg. De bakomliggande orsakerna...

  • Posted juni 27, 2018
  • 0