Höjning av betygsresultat från årskurs åtta till nio

By on 20 juni, 2023
Arkivbild

Höjning av betygsresultat från årskurs åtta till nio, i Örebro kommuns grundskolor.

Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 77 procent av eleverna i de kommunala högstadieskolorna är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

Vi ser framför allt en positiv förflyttning av elevernas resultat från höstterminen till våren. Elever och lärare har arbetat hårt under åren på högstadiet som påverkats av den pandemi som varit. Vi kan se att ett par skolor håller i en positiv trend gällande resultatutvecklingen, men att det kvarstår utmaningar kring likvärdigheten inom och mellan skolorna, säger Katarina Arkehag, förvaltningsdirektör Förskole- och grundskoleförvaltningen.

De elever som inte nått behörighet till gymnasieskolan har erbjudits lovskola. Det ger dem en möjlighet att uppnå målen och kunna börja på gymnasiet i höst.

Betygsresultat årskurs 9

Eleverna i de kommunala grundskolorna har höjt sina kunskapsresultat från årskurs åtta till årskurs nio. De har även höjt sina betyg under vårterminen 2023, jämfört med höstterminen 2022. 77 procent av eleverna är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Det är en procent fler än förra året.

– Glädjande att Örebro kommuns grundskolor fortsätter arbetet med att höja måluppfyllelsen. Det visar att det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete som har pågått de senaste åren ger resultat, säger Jimmy Nordengren (C), rotelansvarigt kommunalråd för skola.

Andel behöriga* elever årskurs 9:

  • År 2023: 77 procent
  • År 2022: 76 procent
  • År 2021: 77 procent
  • År 2020: 76 procent

*Behörig innebär att eleven har godkänt betyg i engelska, matematik, svenska/SVA samt ytterligare minst fem ämnen.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login