Årets betygsresultat för årskurs 9

Av på 23 juni, 2021
Arkivbild

Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 77 procent av eleverna i den kommunala skolan är behöriga för gymnasieskolans yrkesprogram. Trots att läsåret präglats av pandemin har samtliga skolor höjt sina resultat termin för termin.

– Det har varit ett speciellt år för såväl kommunala som fristående skolor. Vi vet att många i personalen slitit hårt och ställt upp för varandra samtidigt som man fortsatt att peppa sina elever att nå sina mål. Många har gjort en fantastisk insats under det här året, både elever som personal, säger Marlene Jörhag (KD) ordförande programnämnd Barn och Utbildning.

Från höstterminens betyg fram till vårens slutbetyg har utvecklingen för eleverna varit positiv och samtliga kommunala skolor har höjt behörigheten. Totalt har Örebros kommunala skolor ökat behörigheten för årskurs 9 från 68 procent till 77 procent.

– Vi ser en positiv utveckling av betygsresultaten, speciellt när vi tittar elevernas slutbetyg i årskurs 8 och förflyttningen denna elevgrupp gjort i årskurs 9. Jag är både stolt och tacksam till alla dom som bidragit till det på olika sätt, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef Förskola och skola.

Örebro kommun har under flera års tid bedrivit lovskola för de elever som inte har nått ända fram, vilket man kommer göra även i år.

– Vi har en god förhoppning om att fler kommer nå gymnasiebehörighet tack vare lovskolan. Det har blivit en viktig insats och jag tänker att den fyller en särskild funktion just i år, då en del elever kanske fått kämpa lite extra under pandemin, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande i grundskolenämnden.

Trots att året fortsatt präglats av en pandemi har grundskolorna haft stort fokus på att ha sina elever närvarande i undervisning.

– Både elever och all personal gjort ett fantastiskt jobb med att anpassa sig utifrån nya situationer som uppstått. Vi från politiken känner stor ödmjukhet och tacksamhet för allt det goda arbete som gjorts under det gångna året, säger Seydou Bahngoura (C) vice ordförande grundskolenämnden.

Andel behöriga* elever årskurs 9

2021: 77%
2020: 76%
2019: 78%
2018: 75%
2017: 80%

Lokalt | Örebro kommun
Örebronyheter

Källa Örebro kommun
*Behörig innebär att eleven har godkänt betyg i engelska, matematik, svenska/SVA samt ytterligare minst fem ämnen.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in