All posts tagged "Byggnader"

 • Höghus får ersätta kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Lindesberg

  Värdefulla byggnader i centrala Lindesberg (kvarteret Bågen) som är viktiga för både kulturmiljön och platsens identitet, kommer att ersättas med höga flerbostadshus med drygt 100 bostäder. Detta enligt ett planförslag som nu är ute för samråd fram...

  • Posted april 24, 2024
  • 0
 • Kulturmiljöer kartläggs i Örebro kommun

  Under hösten 2023 sker en kartläggning av kulturmiljöer i Örebro kommun. Syftet är att identifiera och dokumentera byggnader och platser som är typiska, unika och kännetecknade för kommunens bebyggelse och kulturvärden. Örebro kommun arbetar med en kulturmiljöstrategi,...

  • Posted september 16, 2023
  • 0
 • Ny grupp med forskare från olika i ämnen samlas

  Ny grupp med forskare från olika i ämnen samlas kring multimodalitet, kläder, bilderböcker, film och byggnader – allt kan kopplas till multimodalitet. På Örebro universitet finns nu ett nytt samarbete mellan forskare från olika ämnen. – Multimodal...

  • Posted november 9, 2022
  • 0
 • Höghus får ersätta kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Lindesberg

  Två byggnader i kvarteret Bågen i Lindesberg är ”särskilt värdefulla byggnader med så stora kulturmiljövärden att de inte bör rivas”. Men kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun menar att detta ”inte överväger kommunens behov av nya prisvärda bostäder i...

  • Posted maj 30, 2022
  • 0
 • Lindesbergs Hembygdsförening kulturmärker stadens byggnader

  Lindesbergs Hembygdsförening har tagit fram 50 nya skyltar med uppdaterade texter till kulturhistoriskt intressanta byggnader i centralorten Lindesberg. Skyltarna redovisar inte bara namnet på byggnaden utan berättar även kortfattat om vilka personer som bott på platsen och vilka...

  • Posted mars 21, 2022
  • 0
 • Insektsnyckel kan rädda museer och byggnader från omfattande skador

  Nu är den här! Insektsnyckeln som kan hjälpa museer och andra fastighetsägare att snabbt identifiera några av de vanligast förekommande skadeinsekterna i Sverige.  Många har roliga namn som fjällborstsvansar, klokrypare, tjuvbaggar och ängrar, men är mindre roliga...

  • Posted december 2, 2021
  • 0
 • Världen – MSB utökar insats på Haiti med ett basläger

  Orkanen Matthew har orsakat stor förödelse för befolkningen och skador på byggnader och infrastruktur är stora. I vissa områden är uppemot 90 % av byggnaderna allvarligt skadade. Sverige genom MSB utökar nu sina insatser i landet och...

  • Posted oktober 15, 2016
  • 0
 • Regionalt – Arkitekter föredrar bostäder framför prestigebyggnader

  Kulturbyggnader och höga hus är det mest prestigefyllda att arbeta med i arkitektvärlden. Ändå är det inte dessa byggnader som arkitekterna föredrar i första hand. Bostäder är favoritbyggnader och detta är särskilt tydligt bland de kvinnliga arkitekterna....

  • Posted oktober 11, 2016
  • 0