Världen – MSB utökar insats på Haiti med ett basläger

By on 15 oktober, 2016
MSB:s UNDAC-expert Kaisa Nordmark arbetar åt FN med behovsbedömning och koordinering av internationell hjälp på Haiti. Foto: Kimmo Touminen, MSB

Orkanen Matthew har orsakat stor förödelse för befolkningen och skador på byggnader och infrastruktur är stora. I vissa områden är uppemot 90 % av byggnaderna allvarligt skadade. Sverige genom MSB utökar nu sina insatser i landet och bygger tillsammans med andra medlemmar i International Humanitarian Partnership (IHP) ett basläger med boende och kontor samt koordineringscentral så att hjälparbetare från FN och EU får förutsättningar att kunna ha närvaro i de mest drabbade områdena och ge befolkningen den hjälp som behövs.

I baslägret kan upp till 35 hjälparbetare bo och arbeta. Det tältbaserade lägret är självförsörjande för att inte belasta det redan hårt drabbade samhället och har allt från egna el- och vattenreningsverk, mötes- och arbetsrum, sovrum, kommunikationscentral till enklare matbespisning. Detta gör att hjälparbetarna får bättre förutsättningar att utföra ett bra arbete i ett katastrofdrabbat område. Flexibiliteten är stor när det gäller att anpassa baslägret till olika situationer och behov.

I och med den här insatsen bidrar MSB med ytterligare tre personer till Haiti och syftet med baslägret är att FN-arbetare på plats ska kunna verka på ett mer effektivt sätt så att hjälpen snabbare når de drabbade. Vi ger ett indirekt stöd till befolkningen och vi hjälper de som ska hjälpa, säger Lena Holmgren, projektledare vid, Enheten för insatser på MSB.

Det sammantagna målet med insatsen är att stärka samordningen i hanteringen av orkanen Matthews direkta och indirekta konsekvenser genom att ge förutsättningar för humanitär närvaro på Haiti. Genom att etablera en infrastruktur för en regional koordineringscentral möjliggör IHP för FN att tillsammans med Haitis myndigheter koordinera den internationella hjälpen som kommer från flera olika länder. I insatsen deltar totalt tio personer som genomförs av MSB tillsammans med IHP-medlemmarna Danmark, Norge, Finland, Estland och Storbritannien. Sveriges och MSB:s del av den gemensamma insatsen finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

MSB har flera pågående insatser på Haiti
Sedan den 7:e oktober har MSB stöttat UNDAC (FN:s snabbinsatsteam) med en behovsbedömningsexpert på Haiti samt ger stöd till EUCP:s (The EU Civil Protection Mechanism) team med 3 experter inom vatten, sanitet och hygien, miljö och logistik samt ett Technical Assistance Support Team (TAST) bestående av fyra personer, med expertis inom kommunikationslösningar, logistik och administration. Teamen har bland annat stöttat FN:s och EU:s personal så att de har kunnat utföra behovsbedömning och koordinering av internationell hjälp.

MSB på Haiti 2010
MSB var på plats på Haiti 2010 efter jordbävningen. Vi stöttade då Haiti i det humanitära arbetet genom ett omfattande stöd med boende, kontor, logistik och teknisk kommunikation för flera internationella hjälporganisationer. MSB bidrog också till återuppbyggnadsarbetet genom stöd med sanitet, miljö och avfallshantering.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login