All posts tagged "Civilsamhället"

 • Regeringen vill satsa 100 miljoner per år på civilsamhället

  Det civila samhällets bidrag till samhällslivet och människor i utsatta situationer är omistligt. Regeringen föreslår därför att 100 miljoner kronor tillförs årligen, där huvuddelen av medlen går till att stärka det civila samhällets möjligheter för att ge...

  • Posted september 9, 2023
  • 0
 • Vad kan civilsamhället vara i en orolig tid

  Ett civilsamhälle som möter unga och erbjuder samtal om livets stora frågor kan kanske i tider av krig, klimathot och ekonomisk oro bidra till ökad psykisk hälsa och välmående. Så resonerar professorerna vid Marie Cederschiöld högskola, Magnus...

  • Posted augusti 13, 2023
  • 0
 • Företagens stöd till civilsamhället slår rekord

  Rapporten Givandet i siffror 2022 som lanseras nu, visar på nytt rekord för företagens gåvor och bidrag till ideella organisationer. Svenska företag bidrog med nästan 1,8 miljarder kronor 2022, en ökning med hela 69 procent jämfört med...

  • Posted maj 23, 2023
  • 0
 • Civilsamhället spelar en viktig roll i cancerrehabilitering

  I dag botas fler människor som får cancer och många lever längre efter genomförd cancerbehandling, det kan innebära ett liv med kvarvarande besvär. I övergången från att vara patient med cancer till en person med erfarenhet av...

  • Posted april 24, 2023
  • 0
 • Är civilsamhällets organisationer en samhällsresurs i tider av kris

  Med anledning av de senaste årens kriser och det försämrade säkerhetspolitiska läget diskuteras nu svensk krisberedskap. Ibland påstås att vi behöver vi ta tillvara förmågan hos civilsamhällets organisationer bättre. Är det möjligen så att man är mer...

  • Posted oktober 6, 2022
  • 0
 • Civilsamhällets digitalisering skapar både möjligheter och hinder

  Civilsamhället har digitaliserats i snabb takt under pandemin. Nationella och regionala  organisationer har klarat omställningen bäst. Mindre och lokala organisationer har oftare haft större utmaningar. Vissa har pausat sina verksamheter och har nu en längre startsträcka för att komma...

  • Posted april 16, 2022
  • 0
 • Uppmärksammad plan har uppdaterats

  När Region Örebro läns handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi antogs år 2018 var det en av de första handlingsplanerna i sitt slag i Sverige, i dag beslutade regionstyrelsen om en uppdatering av den såväl nationellt som...

  • Posted november 23, 2021
  • 0
 • Hot och hat riskerar att tysta röster i civilsamhället

  En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att hot och hat även drabbar civilsamhället och då särskilt föreningar som ägnar sig åt opinionsbildning. Flera ideella föreningar vittnar om att den eller dess enskilda...

  • Posted juli 4, 2021
  • 0
 • Satsningar för ”Demokratin 100 år” – Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället

  Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner...

  • Posted juli 28, 2020
  • 0
 • MUCF välkomnar nytt regeringsuppdrag: ”Viktigt att civilsamhället får stöd i dessa tider”

  Med anledning av coronaviruset får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, nu i uppdrag av regeringen att skapa samverkan kring kommunikation med civilsamhällets organisationer. – Civilsamhället är alltid en viktig aktör i samhället och i tider av kris...

  • Posted april 10, 2020
  • 0