All posts tagged "Elsparkcyklar"

 • Snabb innovation – långsam anpassning

  Långsam anpassning av regelverk hämmar snabba innovationer och ny teknik. I en ny rapport har Tillväxtanalys studerat drönare och elsparkcyklar och hur förutsättningarna för ny teknik på framväxande marknader skulle kunna förbättras. Bland annat föreslås innovationscentrum för...

  • Posted november 18, 2023
  • 0
 • Framtiden kräver individanpassade försäkringar

  Tre av fyra nordbor kräver mer individanpassade försäkringar, något som ställer krav på motor- och skadeförsäkringsbranschen att anpassa sina lösningar utifrån människors nya liv. Från att erbjuda traditionella försäkringar för fysiska fordon, behöver försäkringsbolagen nu utvecklas för...

  • Posted maj 1, 2023
  • 0
 • Ny kostnad för elsparkcykelföretag

  Nu finns det ett förslag till Örebros kommunstyre att det skall tas ut en avgift från elsparkcykelföretag som vill verka i Örebro kommun. Förslaget föreslår en kostnad på 1000 kronor per elsparkcykel och år, det kan också...

  • Posted augusti 27, 2022
  • 0
 • Körförbud för elsparkcyklar på gångbanor

  Regeringen har beslutat om ett körförbud på gångbanor för elsparkcyklar, förbudet kommer att gälla från och med 1 september. – Nu får vi ordning och reda även på våra gator. Att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har...

  • Posted juli 28, 2022
  • 0
 • Elsparkcyklar förbjuds parkera på gång- och cykelbana

  Regeringen remitterar ett förslag om att elsparkcyklar bara ska få parkera på gångbana och cykelbana om de står vid en uppställningsplats avsedd för cyklar, förbudet bedöms göra det enklare för kommuner att avgöra vad som är en...

  • Posted januari 26, 2022
  • 0