All posts tagged "Får"

 • Fårkött är underutnyttjat

  Fårkött är underutnyttjat – men mört, saftigt och smakar gott visar RHS- studie, bönder och kockar testade tillsammans kött från får. Resultatet blev ny kunskap om hur läckert detta underutnyttjade livsmedel kan bli på matbordet. Det visar...

  • Posted oktober 26, 2022
  • 0
 • Högst andel ekologiska mjölkkor i Örebro län

  I juni 2021 var 329 900 av Sveriges nötkreatur ekologiskt hållna, en minskning med knappt 1 procent jämfört med 2020. Antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar var i stort sett oförändrade medan antalet...

  • Posted juni 21, 2022
  • 0
 • FAR välkomnar ökad digitalisering av finansiell rapportering

  För räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens så kallade ESEF-förordning.  Med anledning av...

  • Posted augusti 3, 2020
  • 0
 • Färre nötkreatur och får på svenska gårdar

  Mellan juni 2018 och juni 2019 har antalet nötkreatur och får minskat medan antalet grisar och fjäderfä har ökat. Det visar den statistiska undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige som Jordbruksverket gör årligen. Det är framför allt...

  • Posted oktober 15, 2019
  • 0
 • Internationella revisorstoppar tror på ny finanskris före 2024

  FAR, som bland annat är branschorganisation för yrkesroller inom redovisning, revision och rådgivning, har systerorganisationer över hela världen. Revisorer har genom sin yrkesutövning och regelutformningar på global nivå en nyckelroll i att det råder finansiell stabilitet i...

  • Posted juli 8, 2019
  • 0
 • Ny klövsjukdom hos svenska får

  Smittsam digital dermatit hos får (contagious ovine digital dermatitis, CODD) har för första gången diagnostiserats i en svensk djurbesättning. Sjukdomen är smittsam och orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln, smärta och kraftig hälta. Smittsam digital...

  • Posted maj 14, 2019
  • 0
 • Fler grisar och färre får på svenska gårdar

  Mellan juni 2017 och juni 2018 ökade antalet grisar och nötkreatur medan antalet får minskade. Andelen mjölkkor minskar också. Det visar den statistiska undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige som Jordbruksverket gör årligen. Antalet nötkreatur ökade med drygt...

  • Posted oktober 16, 2018
  • 0
 • Fårskock uppehåller sig vid/på körfält på E20

  Flera samtal om en fårskock som uppehåller sig på eller invid södergående körfält på E20. Ännu 13:30 har ingen ägare kunnat lokaliseras. Länet | E20 Örebronyheter Källa polisen.se

  • Posted augusti 31, 2018
  • 0
 • Får på vägen I korsningen Riksväg 50 och Landsväg 205 i Askersund

  I korsningen Riksväg 50 och Landsväg 205 i Askersund är det får i vägen. En varning om förhållandet har gått ut. Länet Örebronyheter Källa polisen.se

  • Posted oktober 6, 2017
  • 0