Fler grisar och färre får på svenska gårdar

Av på 16 oktober, 2018
Fotograf: Urban Wigert

Mellan juni 2017 och juni 2018 ökade antalet grisar och nötkreatur medan antalet får minskade. Andelen mjölkkor minskar också. Det visar den statistiska undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige som Jordbruksverket gör årligen.

Antalet nötkreatur ökade med drygt 5 000 djur mellan juni 2017 och juni 2018 trots att antalet mjölkkor minskade med 2 600 djur. Framför allt ökade antalet am- och dikor, men det fanns även något fler kalvar i juni 2018 än vid samma tidpunkt 2017. Uppgifterna gäller alltså i början på sommaren så eventuella effekter på djurantalet av sommarens torka går inte att se i dessa resultat.

Antalet får var drygt 3 procent lägre i juni 2018 än i juni 2017 och även antalet jordbruk som har får har minskat under perioden. Trenden har under en längre period varit att andelen vuxna djur ökat jämfört med andelen lamm. År 1995 gick det 1,36 lamm per vuxet djur. För första gången uppskattas nu att antalet vuxna djur (tackor och baggar) överstiger antalet lamm.

Antalet grisar har ökat med uppskattningsvis 2,3 procent mellan 2017 och 2018. Främst är det antalet slaktgrisar som ökar medan såväl suggor som smågrisar minskar. Sedan 2010 var trenden fram till 2016 att antalet grisar minskade, sammanlagt med 10,9 procent för att de sista två åren öka med 2,9 procent

Ökningen i antal djur per besättning har bromsat upp
Antalet djur per företag ökar kontinuerligt men utvecklingen mot större och större besättningar har avtagit något under de senaste åren. På nötkreaturssidan ökar besättningarna mest mellan 2017 och 2018 och en genomsnittlig mjölkgård har 92 mjölkkor 2018 jämfört med ca 89 mjölkkor 2017. För övriga djurslag är förändringarna mindre. Sett över en längre tidsperiod är det dock storleken på svinbesättningarna som ökat mest under 2000-talet.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in