Ny klövsjukdom hos svenska får

Av på 14 maj, 2019
Smittsam digital dermatit på får. Foto: Jennifer Duncan.

Smittsam digital dermatit hos får (contagious ovine digital dermatitis, CODD) har för första gången diagnostiserats i en svensk djurbesättning. Sjukdomen är smittsam och orsakas av bakterier som ger avlossning av klövkapseln, smärta och kraftig hälta.

Smittsam digital dermatit är mycket svår att behandla, och det finns idag ingen bra metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar. Det är oklart hur sjukdomen kommit in i den svenska besättningen, som finns i södra delen av landet. Sjukdomen är vanlig i Storbritannien, Liknande bakterier orsakar också digital dermatit hos nöt, en sjukdom som däremot är mycket vanlig i Sverige.

– Fårägare ska vara observanta på hälta i besättningen och ta kontakt med SVA eller Gård&Djurhälsan om man känner sig osäker. Vi har inga indikationer på att fler besättningar skulle vara drabbade, men det är viktigt att ha koll så att vi tidigt får reda på eventuellt nya fall, säger Ylva Persson, bitr. statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

För att förhindra smitta till fårbesättningar bör livdjursinköp undvikas. Om djur köps in ska klövarna undersökas noga och sedan ska djuren hållas i karantän. Se också till att ha goda smittskyddsrutiner för besökare.

Fakta
Smittsam digital dermatit (CODD) beskrevs första gången i Storbritannien 1997 och nu är sjukdomen spridd över hela landet, samt även till Irland. Alla får med CODD är inte halta men det är ett vanligt symtom som kan kvarstå efter att skadorna läkt. Skadorna syns ofta bara på en klövhalva på ett ben.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in