Alla inlägg taggade "Fas-1-studie"

  • Pfizer startar Fas 1-studie av nytt oralt antiviralt läkemedel mot coronavirus

    I prekliniska studier har läkemedelskandidaten PF-07321332 uppvisat potent antiviral aktivitet mot viruset SARS-CoV-2 Detta är den första coronavirus-specifika proteashämmaren i tablettform under utveckling som utvärderas i kliniska studier. Pfizer har också en intravenös proteashämmare under utveckling, som...

    • Skrivet mars 25, 2021
    • 0