Pfizer startar Fas 1-studie av nytt oralt antiviralt läkemedel mot coronavirus

Av på 25 mars, 2021

I prekliniska studier har läkemedelskandidaten PF-07321332 uppvisat potent antiviral aktivitet mot viruset SARS-CoV-2

Detta är den första coronavirus-specifika proteashämmaren i tablettform under utveckling som utvärderas i kliniska studier. Pfizer har också en intravenös proteashämmare under utveckling, som utvärderas i en Fas 1b multidosstudie med prövningsdeltagare som är inlagda på sjukhus för Covid-19.

Pfizer går vidare till multipla stigande doser efter att ha genomfört enkla stigande doser i en Fas 1-studie på friska vuxna för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet hos ett nytt oralt antiviralt läkemedel för SARS-CoV-2, det virus som orsakar COVID-19. Fas 1-prövningen genomförs i USA. Läkemedelskandidaten PF-07321332, en SARS-CoV2-3CL proteashämmare, har visat potent antiviral aktivitet mot SARS-CoV-2 i prekliniska studier, liksom aktivitet mot andra coronavirus, vilket pekar på en potential för användning i behandlingen av Covid-19 liksom en möjlig användning för att möta framtida coronavirushot.

– För att hantera Covid-19 pandemin krävs både prevention med vaccin och riktad behandling av de som smittats av viruset. Med tanke på hur viruset muterar och den fortsatta globala påverkan av Covid-19 verkar det troligt att det kommer att vara kritiskt att ha tillgång till behandlingsalternativ både nu och efter pandemin, säger Mikael Dolsten, global forskningschef på Pfizer.

Läkemedelskandidaten PF-07321332 är utformad som en potentiell oral behandling som kan förskrivas vid första tecken på infektion, utan att patienterna måste vara inlagda på sjukhus eller i intensivvård. Samtidigt är Pfizers intravenösa antivirala kandidat en potentiell ny behandling för patienter inlagda på sjukhus. Tillsammans har de två potential att skapa ett övergripande behandlingsparadigm som kompletterar vaccination i de fall där sjukdomen fortfarande förekommer.

Proteashämmare binder till ett virusenzym (kallat proteas) och förhindrar att viruset replikeras i cellen. Proteashämmare har varit effektiva i behandlingen av andra virussjukdomar som HIV och hepatit C, både ensamma och i kombination med andra antivirala medel. De läkemedel som idag finns på marknaden och riktar sig mot virala proteaser är i allmänhet inte förknippade med toxicitet och denna klass av molekyler kan därför potentiellt ge vältolererade behandlingar mot Covid-19.

Fas 1-studien är en randomiserad, dubbelblind, sponsoröppen, placebokontrollerad, eskalerande singel- och multipeldosstudie hos friska vuxna och utvärderar säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik hos PF-07321332.

Starten av studien stöds av prekliniska studier som visat den antivirala aktiviteten hos detta potentiella läkemedel mot SARS-CoV-2, det första i sin klass och utformat specifikt för att hämma replikering av SARS-CoV-2-viruset. Strukturen hos PF-07321332 kommer tillsammans med prekliniska data att redovisas vid en Covid-19-session vid American Chemical Societys vårmöte den 6 april.

Pfizer undersöker också en intravenös proteashämmare under utveckling, PF- 07304814, som för närvarande genomgår en Fas 1b multidosstudie i patienter med Covid-19 som är inlagda på sjukhus.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Pfizer

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in