Alla inlägg taggade "Fastighetspris"

  • Priserna på småhus steg under första kvartalet 2021

    Enligt SCB:s fastighetsprisindex för permanenta småhus på riksnivå så steg priserna med nästan 4 procent under första kvartalet 2021, jämfört med kvartalet innan. På årsbasis, första kvartalet 2021 jämfört med första kvartalet 2020, har priserna stigit med...

    • Skrivet april 25, 2021
    • 0