All posts tagged "Flerbostadshus"

 • Höghus får ersätta kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Lindesberg

  Värdefulla byggnader i centrala Lindesberg (kvarteret Bågen) som är viktiga för både kulturmiljön och platsens identitet, kommer att ersättas med höga flerbostadshus med drygt 100 bostäder. Detta enligt ett planförslag som nu är ute för samråd fram...

  • Posted april 24, 2024
  • 0
 • Vägledning förenklar för laddplatser vid flerbostadshus

  Den lagstiftning som finns nu är tillräcklig för att kommunerna ska kunna anordna laddplatser på allmän platsmark, det framkommer i det uppdrag som nu presenteras för regeringen. – Vi ger i rapporten vägledning som stöd till kommunerna...

  • Posted april 7, 2024
  • 0
 • Snart dags för första huset på Katrinedalstomten i Karlskoga

  Under andra halvåret i år planerar Peab Bostad AB byggstart för det första flerbostadshuset, på den så kallade Katrinedalstomten i centrala Karlskoga. Strax efter nyår vann detaljplanen laga kraft, och nu går arbetet med bygglovhandlingarna i gång....

  • Posted februari 3, 2024
  • 0
 • Brand i flerbostadshus i Karlskoga (Uppdatering)

  SOS-alarm meddelar att det ryker från en balkong på ett flerbostadshus i Karlskoga En anmälare uppger att det ryker grå rök från en balkong på Baggängsvägen i Karlskoga, platsen är ett flerfamiljshus. Räddningstjänsten, ambulans samt polis kallades...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • Många bostadshus saknar fullgott brandskydd

  I Örebro har antalet bränder i flerbostadshus ökat med 35 procent sedan 2011. Det visar siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Trots detta saknar många hus ett fullgott brandskydd i form av uppkopplade brandlarm. –...

  • Posted november 10, 2022
  • 0
 • Sista chansen att söka investeringsstöd för hyresbostäder och energieffektivisering

  Riksdagen har beslutat att avveckla de statliga investeringsstöden till hyresbostäder och energieffektivisering i flerbostadshus, det innebär att 31 december 2021 är sista dag att ansöka om dessa stöd.   I statens budget för 2022 har riksdagen beslutat...

  • Posted december 15, 2021
  • 0
 • Nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

  Regeringen har beslutat att införa ett nytt investeringsstöd till energieffektivisering i flerbostadshus, stödet går att söka hos Boverket från den 1 oktober och det handläggs av Länsstyrelsen. Våra bostäder står för en stor del av landets energianvändning....

  • Posted oktober 3, 2021
  • 0
 • Minskad ombyggnadsvolym inom flerbostadshus

  Trots COVID-19, som inneburit vissa förseningar och strängare smittskyddsrutiner, verkar inte ombyggnadsaktiviteten inom flerbostadshus ha påverkats nämnvärt av pandemin. Detta visar NAVET Analytics senaste enkätundersökning med de största bostadsbolagen. Trots COVID-19, som inneburit vissa förseningar och strängare...

  • Posted mars 8, 2021
  • 0
 • Hoppfulla kommuner, trots svag inledning för bostadsbyggandet 2018

  Enligt färsk statistik från SCB påbörjades det totalt ca 14 450 lägenheter i flerbostadshus och småhus under första kvartalet i år, omräknat till investeringsvolym och jämfört med samma period 2017 innebar det en minskning med 36 respektive...

  • Posted juni 5, 2018
  • 0
 • Fortsatt hög aktivitet för underhåll av flerbostadshus

  I Industrifaktas löpande enkät med Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare visar det sig att knappt en tredjedel av de tillfrågade ökade sin underhållsvolym under 2017 jämfört med året innan, medan 6 av 10 hade en oförändrad underhållsvolym...

  • Posted februari 21, 2018
  • 0