Hoppfulla kommuner, trots svag inledning för bostadsbyggandet 2018

By on 5 juni, 2018
Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

Enligt färsk statistik från SCB påbörjades det totalt ca 14 450 lägenheter i flerbostadshus och småhus under första kvartalet i år, omräknat till investeringsvolym och jämfört med samma period 2017 innebar det en minskning med 36 respektive 15 procent enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport.

I Industrifaktas månadsindikatorer, som bl a redovisar beviljade bygglov, har man redan under hösten kunnat följa upptakten till den nu kraftigt minskade nyproduktionen av bostäder. Trots att de senaste siffrorna från SCB pekar på en minskad nyproduktion i år är kommunernas förväntningar höga enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Undersökningen visar också att 243 kommuner menar att det fortfarande råder underskott på bostäder, det är bara 12 kommuner färre än jämfört med för ett år sedan. Om kommunernas samtliga planer skulle realiseras skulle det innebära en ökning med ca 40 procent i år.

Industrifakta bedömer det inte som sannolikt utan tror istället på en minskning av bostadsbyggandet i år med närmare 10 procent.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login