All posts tagged "Förlängning"

 • Regeringen vill förlänga möjligheten

  Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder, regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska göra det möjligt att fortsätta använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanenta bostäder. Den 1 maj 2023...

  • Posted februari 12, 2023
  • 0
 • Förlängt krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina

  Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen överväger förlängt krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina. Folkhälsomyndigheten hemställer, i enlighet med rekommendationer från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, till regeringen att överväga en kortvarig förlängning av det tillfälliga kravet på...

  • Posted januari 25, 2023
  • 0
 • Tillfälliga tilläggsbidraget med bostadsbidrag förlängs

  Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med juni 2023. Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2023 förslag på socialförsäkringsområdet som ska förbättra välfärden i Sverige. I och med att riksdagen antagit budgeten förlängs det...

  • Posted januari 4, 2023
  • 0
 • Black Friday allt mer utdraget

  Att Black Friday numera är en trend med längre reaperiod bekräftas av betalleverantören Nets. Utan pandemi och restriktioner återvände även svenskarna till de fysiska butikerna men e-handeln säljer fortsatt höga volymer. När dammet lagt sig efter Black...

  • Posted november 27, 2022
  • 0
 • Förlängning av tilläggsbidrag föreslås

  Förlängning av tilläggsbidrag för ekonomisk utsatta barnfamiljer föreslås, Socialdepartementet remitterar ett förslag om att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med 30 juni 2023. Tilläggsbidraget syftar till att ge stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer...

  • Posted oktober 23, 2022
  • 0
 • Undantagsregler om sjukpenning kan förlängas

  Undantagsregler om sjukpenning vid förlängd vård kan förlängas, Socialdepartementet remitterar förslag om förlängning av regler för sjukpenningen som innebär att undantag ska göras från vissa bedömningar om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter...

  • Posted oktober 22, 2022
  • 0
 • Universitetet och Kommuninvest förlänger sitt avtal

  Nu är det underskrivet – avtalet om fem år till av samverkan mellan Örebro universitet och Kommuninvest. – Det är extra roligt att Örebro universitet är ett nav för utvecklingen av ekonomisk forskning och kunskap för hela...

  • Posted juni 10, 2022
  • 0
 • Tillåtet med digitala stämmor hela 2022

  Den tillfälliga stämmolagen förlängs från 1 mars fram till årsskiftet. Därmed blir helt digitala stämmor tillåtna. Riksdagen har beslutat att återinföra den tillfälliga lagen* från och med 1 mars. Legimeet ser stora möjligheter att hjälpa bolag och föreningar...

  • Posted februari 24, 2022
  • 0
 • Förlängt inreseförbud för resande till Sverige

  Regeringen har i dag beslutat att förlänga de tillfälliga inreseförbuden för resande till Sverige, till och med den 28 februari 2022 för resande från länder inom EU/EES och till och med den 31 mars 2022 för resande...

  • Posted januari 27, 2022
  • 0
 • Regeringen har idag utfärdat förlängningar av covid-19-lagen på serveringsställen

  Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs till och med den 31 maj 2022. Regeringen har idag utfärdat förlängningar av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 maj 2022,...

  • Posted januari 20, 2022
  • 0