All posts tagged "Förlängning"

 • Förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer

  Förslag om ytterligare förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget, till barnfamiljer med bostadsbidrag. Hög inflation och lågkonjunktur slår hårt mot många hushåll, inte minst barnfamiljer. För att skydda barnfamiljer med små marginaler föreslår man i vårändringsbudgeten, att det tillfälliga...

  • Posted mars 23, 2024
  • 0
 • Förlängd finansiering av nya stödtelefoner

  De två nya stödtelefoner som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) drivit under 2023, får förlängd finansiering. Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner, som drivs på uppdrag av regeringen, kommer att drivas även under 2024. De två...

  • Posted januari 14, 2024
  • 0
 • Bygg­företagen kräver förlängning av försöket med branschskolor

  Skolverket bör få ett nytt uppdrag att utvärdera försöket med branschskolor. – Elevernas anställning sex månader efter avslutad utbildning behöver kartläggas. Till vilken del matchar elevernas anställning den genomförda utbildningen, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen. Yrkesroller...

  • Posted mars 29, 2023
  • 0
 • Regeringen vill förlänga möjligheten

  Regeringen vill förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder, regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska göra det möjligt att fortsätta använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanenta bostäder. Den 1 maj 2023...

  • Posted februari 12, 2023
  • 0
 • Förlängt krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina

  Folkhälsomyndigheten hemställer att regeringen överväger förlängt krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina. Folkhälsomyndigheten hemställer, i enlighet med rekommendationer från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, till regeringen att överväga en kortvarig förlängning av det tillfälliga kravet på...

  • Posted januari 25, 2023
  • 0
 • Tillfälliga tilläggsbidraget med bostadsbidrag förlängs

  Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med juni 2023. Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2023 förslag på socialförsäkringsområdet som ska förbättra välfärden i Sverige. I och med att riksdagen antagit budgeten förlängs det...

  • Posted januari 4, 2023
  • 0
 • Black Friday allt mer utdraget

  Att Black Friday numera är en trend med längre reaperiod bekräftas av betalleverantören Nets. Utan pandemi och restriktioner återvände även svenskarna till de fysiska butikerna men e-handeln säljer fortsatt höga volymer. När dammet lagt sig efter Black...

  • Posted november 27, 2022
  • 0
 • Förlängning av tilläggsbidrag föreslås

  Förlängning av tilläggsbidrag för ekonomisk utsatta barnfamiljer föreslås, Socialdepartementet remitterar ett förslag om att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag förlängs till och med 30 juni 2023. Tilläggsbidraget syftar till att ge stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer...

  • Posted oktober 23, 2022
  • 0
 • Undantagsregler om sjukpenning kan förlängas

  Undantagsregler om sjukpenning vid förlängd vård kan förlängas, Socialdepartementet remitterar förslag om förlängning av regler för sjukpenningen som innebär att undantag ska göras från vissa bedömningar om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter...

  • Posted oktober 22, 2022
  • 0
 • Universitetet och Kommuninvest förlänger sitt avtal

  Nu är det underskrivet – avtalet om fem år till av samverkan mellan Örebro universitet och Kommuninvest. – Det är extra roligt att Örebro universitet är ett nav för utvecklingen av ekonomisk forskning och kunskap för hela...

  • Posted juni 10, 2022
  • 0