All posts tagged "Granskning"

 • Viktig granskning av hantering av krisstöd

  Riksidrottsförbundet har hanterat krisstödet under corona träffsäkert, snabbt och haft acceptabla handläggningstider och gjort egna granskningar av ansökningar efter beslut. Vissa initiala brister fanns men arbetet förbättrades över tid. Det visar Riksrevisionens granskning som presenteras idag. –...

  • Posted april 5, 2022
  • 0
 • Lindesbergs kommun skärper kontrollen av föreningsbidrag efter granskning

  ”Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att tillväxtnämnden ej säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar”, summerar konsultföretaget PwC sin granskning. Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar skärper tillväxtnämnden nu kontrollen. PwC har...

  • Posted januari 19, 2022
  • 0
 • Ny granskning visar arbetsmiljöbrister på varannan byggarbetsplats

  Okunskap och brist på hjälpmedel leder till ergonomiska skador för byggnadsarbetare. Det visar en undersökning från Byggnads vars skyddsombud granskat 1430 arbetsplatser över hela landet. En tidigare undersökning från Byggnads visade att 9 av 10 byggnadsarbetare drabbats...

  • Posted november 29, 2021
  • 0
 • Ny granskning visar arbetsmiljöbrister på varannan byggarbetsplats

  Okunskap och brist på hjälpmedel leder till ergonomiska skador för byggnadsarbetare. Det visar en undersökning från Byggnads vars skyddsombud granskat 1430 arbetsplatser över hela landet. En tidigare undersökning från Byggnads visade att 9 av 10 byggnadsarbetare drabbats...

  • Posted november 29, 2021
  • 0
 • 95 byggarbetsplatser granskas i Örebro län

  Förra året tvingades över 110 byggnadsarbetare till sjukfrånvaro på grund av arbetsolyckor och -sjukdom i Örebro län, och nio av tio arbetare i länet upplever smärtor kopplade till sitt arbete. Den här veckan genomför Byggnads kontroller på...

  • Posted oktober 27, 2021
  • 0
 • Sociologer granskar risker med AI i tvärvetenskaplig forskningsrapport

  Superintelligens, big data, självlärande algoritmer och autonoma robotar. Hur bedömer vi risker med AI och reglerar AI när ingen fullt ut vet hur tekniken kommer att påverka samhället? Eftersom okunskapen är så stor, krävs mer ödmjukhet från...

  • Posted september 14, 2021
  • 0
 • Ojämlikheter i postcovidvård under lupp

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag att kartlägga regionala skillnader i postcovidvården. Särskilt tyngd läggs vid vård som erbjuds barn med postcovid, en grupp som enligt Barnombudsmannen drabbats mycket hårt av pandemin. Svenska Covidföreningen...

  • Posted augusti 27, 2021
  • 0
 • Örebro har för få laddstolpar

  För tredje året i rad visar M Sveriges granskning att tusentals publika laddstolpar saknas. Trots att allt fler väljer att köpa en laddbar bil, hänger utbyggnaden av laddstolpar fortfarande inte med. Det riskerar att få en stor...

  • Posted augusti 17, 2021
  • 0
 • Granskning av Polisens regionledningscentraler

  Internrevisionen har på uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg granskat effektiviteten inom regionledningscentralerna (RLC). Syftet är att utveckla verksamheten. Internrevisionen har bland annat granskat RLC-uppdragets överensstämmelse med styrdokument, undersökt kontaktytorna mot medborgare, tittat på arbetsflöden och stödsystem samt...

  • Posted mars 29, 2021
  • 0
 • EMA inleder en femte löpande granskning av vaccin mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat ytterligare en löpande granskning (’rolling review’) av ett vaccin mot covid-19, som utvecklas av företaget Novavax CZ AS. I nuläget går det inte att dra några slutsatser om vaccinets säkerhet eller...

  • Posted februari 4, 2021
  • 0