All posts tagged "Granskning"

 • Krafttag krävs mot brott inom idrotten

  Krafttag krävs mot brott inom idrotten, ny granskning. Den organiserade idrotten i Sverige samlar nästan 20 000 föreningar och över 3 miljoner människor, varav många barn och ungdomar. Idrott är glädje, spänning, gemenskap och rent spel, en ny...

  • Posted mars 21, 2023
  • 0
 • Organisationer som samlar in gåvor tål att granskas

  TV4:s program Kalla Fakta har granskat FN-organet UNHCR:s arbete i Ukraina och den svenska finansieringspartnern Sverige för UNHCR. I inslaget som sändes den 20 februari lyfts flera viktiga frågor kring insamling av gåvor, biståndsinsatser och transparens. Stödet...

  • Posted februari 21, 2023
  • 0
 • Arbetsmiljöbrister på 9 av 10 granskade byggarbetsplatser

  Brister på rutiner och uppsatta mål bromsar arbetet med psykosocial arbetsmiljö i byggbranschen, det visar en undersökning från Byggnads vars skyddsombud granskat 1200 arbetsplatser över hela landet. Tidigare i höstas presenterade Byggnads en undersökning som visade att sex...

  • Posted november 29, 2022
  • 0
 • Sverige får kritik och flyttas ned en nivå

  Transparency Internationals nya rapport Exporting Corruption 2022 summerar den granskning organisationen gjort av efterlevnad av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärsförhållanden. Bland annat lyfter rapporten fram en tydligt nedåtgående trend vad gäller otillräckliga resurser i rättsväsendet....

  • Posted november 2, 2022
  • 0
 • 95 byggarbetsplatser granskas

  95 byggarbetsplatser i Örebro län granskas för att stoppa mobbning och kränkningar, sex av tio byggnadsarbetare vittnar om kränkningar på arbetsplatsen. I en majoritet av fallen är chefen en av dem som mobbar. Den här veckan genomför...

  • Posted oktober 27, 2022
  • 0
 • Det gröna obligationsprogrammet får godkänt

  Kommuninvests Ramverk för Gröna Obligationer ansluter sig till internationella riktlinjer, de s k Green Bond Principles (GBP). En viktig rekommendation är att emittenter ska använda sig av återkommande extern granskning för att styrka att de gröna obligationerna...

  • Posted augusti 16, 2022
  • 0
 • Få allvarliga avvikelser i bantningsprodukter

  Läkemedelsverket har tillsammans med åtta kommuner granskat cirka 200 viktminskningsprodukter som marknadsförs till svenska konsumenter. Innehållsdeklarationerna har granskats, och 42 av produkterna har analyserats vid myndighetens laboratorium. Resultaten visar på få allvarliga avvikelser som kan medföra hälsorisker...

  • Posted juni 16, 2022
  • 0
 • ”En möjlighet med begränsningar” – avhandling granskar egenremisser vid endometrios

  Kvinnor som drabbas av sjukdomen endometrios får ofta vänta flera år på diagnos, en del av dem väljer att skriva så kallade egenremisser för att komma i kontakt med specialistvården. – Egenremisserna är en möjlighet att göra...

  • Posted juni 12, 2022
  • 0
 • Brister i stödet till omhändertagna unga

  6 av 10 kommuner uppger att de inte ger ett tillräckligt bra stöd till omhändertagna unga i övergången till vuxenlivet. En majoritet av kommunerna erbjuder inte något särskilt stöd för att de unga som omhändertagits ska klara...

  • Posted juni 9, 2022
  • 0
 • Ökat intresse för djurskydd hos svenska banker

  Fair Finance Guides nya granskning av svenska bankers hållbarhetslöften visar att djurskyddsfrågor har fått ett rejält uppsving. Undersökningen tar upp flera viktiga ljusglimtar, men fortfarande finns en hel del att förbättra. Julia Engqvist, kampanjansvarig i World Animal...

  • Posted juni 8, 2022
  • 0