Utvidgad granskning av inköp på Reningsverket

By on 28 april, 2023
Bild: Örebro kommun

Teknik- och serviceförvaltningen har initierat en utvidgad granskning av inköp på Reningsverket, hanteringen av inköp har valts ut som ett av flera granskningsobjekt i Teknik- och servicenämndens internkontroll.

Som stöd i arbetet anlitas extern revisionshjälp.

Bakgrunden till beslutet om extern hjälp, är en sedan tidigare pågående intern utredning om inköp, hittills har det framkommit att inköp gjorts utanför ramavtal och det finns brister i verksamhetens dokumentation. En del har redan utretts, vad gäller exempelvis pris och rabattsatser. Det finns tydliga rutiner för inköp och attest.

Under utredningens gång har behov av ytterligare uppföljning och granskning aktualiserats. Den utvidgade granskning som nu görs handlar om fakturor tidsperioden 2021–2023, där förvaltningen även tar extern hjälp.

– Vi ser allvarligt på det här. Det är bra att felaktigheter lyfts fram och självklart ska vi åtgärda dessa och säkerställa att vi gör rätt framöver, säger Jenny Johrin, verksamhetschef för Vatten och avlopp, Teknik- och serviceförvaltningen.

– Nu tar vi ett helhetsgrepp på frågan kring inköp och avtal, säger Johan Kumlin (M), ordförande i Teknik- och servicenämnden. Med den externa granskningen och de åtgärder som görs kan förbättringar säkerställas i inköpshanteringen.

Arbetet med granskningen kommer löpande att återrapporteras till Teknik- och servicenämnden.

Ekonomi | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login