Alla inlägg taggade "Green Cargo"

 • Järnvägsinvesteringarna som sparar miljarder och minskar utsläppen

  Tågtrafikens utveckling de senaste 20 åren har skapat kapacitetsbrist på Västra och Södra stambanan som utgör en hämsko för det transportberoende näringslivet i Sverige. I den nya infrastrukturrapporten Bygg Framtiden pekar Green Cargo ut tre snabba åtgärder...

  • Skrivet november 11, 2021
  • 0
 • Unikt järnvägssamarbete för att trygga livsmedelsförsörjningen

  ICA kommer att använda Volvokoncernens godståg till att frakta varor. I normala fall körs tågen av Green Cargo i södergående riktning för att transportera Volvos gods från Sverige till fabriken i den belgiska staden Gent. Svenska logistikföretaget...

  • Skrivet april 11, 2020
  • 0
 • Positivt resultat, hög kundnöjdhet och stabil produktion under kvartal två

  Green Cargo visar positiv utveckling under årets andra kvartal. Nettoomsättningen på 1 124 MSEK är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet uppgick till 6 MSEK vilket är en förbättring med 4 MSEK...

  • Skrivet augusti 21, 2017
  • 0
 • Green Cargo och EuroMaint Rail stärker samarbete genom 10-årsavtal

  Green Cargo och Euromaint Rail förlänger samarbetet kring underhåll av el- och diesellok samt ingående komponenter som exempelvis boggier, hjul och traktionsmotorer genom ett tioårigt avtal. Arbetet kommer att utföras vid verkstäderna i Luleå, Vännäs, Sundsvall, Gävle,...

  • Skrivet januari 7, 2015
  • 0