Positivt resultat, hög kundnöjdhet och stabil produktion under kvartal två

By on 21 augusti, 2017

Green Cargo visar positiv utveckling under årets andra kvartal. Nettoomsättningen på 1 124 MSEK är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet uppgick till 6 MSEK vilket är en förbättring med 4 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2016. Den positiva utvecklingen är ett resultat av ökad kundaktivitet och effektiviseringar, som har levererat både tillväxt och förbättrade marginaler till företaget.

Andra kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 124 MSEK (1 085)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 6 MSEK (2).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 MSEK (-8).
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 179 MSEK (377)

Första halvåret i korthet

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 223 MSEK (2 112)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 4 MSEK (–22).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till –10 MSEK (–40).
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 404 MSEK (630)

Green Cargo har en stabil utveckling i alla branscher och har under årets andra kvartal tecknat nya transportavtal för nästan 180 MSEK.

– De främsta anledningarna till det positiva resultatet är att volymerna är fortsatt höga och att produktionen kännetecknas av stor stabilitet. Effektiviseringsprogrammet som initierades under slutet av förra året implementeras och de åtgärder som har vidtagits har börjat ge effekt. Försäljningen utvecklas enligt plan och kundnöjdheten ligger på den högsta nivån sedan mätningen började, säger Green Cargos vd Jan Kilström.

Green Cargo arbetar med att ta fram en långsiktig fordonstrategi och beslut har tagits att utvärdera ett antal lok och vagnar.

– Först ut är två sexaxliga Transmontana-lok som levereras i slutet av sommaren 2018. För att nyttja lokens dragkraft fullt ut utvecklar Green Cargo även vagnar som är betydligt mer lasteffektiva. Vår fordonsstrategi ska ge inte bara ökad kapacitet och säkerhet, utan även sänkta transportkostnader för kunderna, säger Jan Kilström.

Ett positiv rörelseresultat och stabila volymer är bevis på att intresset för hållbara logistiklösningar från både nya och befintliga kunder ökar och att Green Cargo fortsätter att leverera kvalitativa järnvägstransportlösningar till marknaden.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login