All posts tagged "Hjärtinfarkt"

 • 1,8 miljoner svenskar avstår tandvård trots behov

  Att inte ta hand om sin tandhälsa kan få konsekvenser för hjärtat. Forskning har visat att tandlossning kan ha en koppling till ökad risk för hjärtinfarkt. Det känner inte hälften av befolkningen till, enligt en ny Sifo-undersökning...

  • Posted februari 27, 2023
  • 0
 • Större risk att drabbas av hjärtinfarkt i Örebro län

  Risken att drabbas av hjärtinfarkt är 20 procent större i Örebro län än i Uppsala län – och skillnaderna mellan länen i landet ökar. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer forskning och samhällssatsningar på bland annat förbättrade...

  • Posted december 4, 2022
  • 0
 • Nya riktlinjer vid hjärtinfarkt

  Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro leder till nya riktlinjer vid hjärtinfarkt, varje år drabbas cirka 25 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige varav 5 000 dör. Forskning från Universitetssjukhuset Örebro har bidragit till nya behandlingsrutiner hos flera regioner....

  • Posted oktober 18, 2022
  • 0
 • Forskning leder till nya riktlinjer vid hjärtinfarkt

  Varje år drabbas cirka 25 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige varav 5 000 dör. Forskning från Universitetssjukhuset Örebro har bidragit till nya behandlingsrutiner hos flera regioner. ”Vi har kvitto på att det räddar liv”, berättar forskaren...

  • Posted oktober 18, 2022
  • 0
 • Så vet du om du har haft en hjärtinfarkt

  Du kan ha haft en hjärtinfarkt – utan att ens ha märkt av den. Men efteråt går det att finna rätt tydliga tecken som bekräftar misstankarna. – Det är inte alls lätt att känna igen alla symtom,...

  • Posted augusti 26, 2022
  • 0
 • Färre kvinnor når målvärden efter hjärtinfarkt än män

  Kvinnor har betydligt svårare att nå målvärdet för det onda kolesterolet LDL efter hjärtinfarkt än män. Andelen är hela nio procent lägre för kvinnor. Det framkommer av det svenska kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport. Hjärt-Lungfonden och Swedeheart lyfter nu...

  • Posted mars 7, 2022
  • 0
 • Dramatisk minskning i fysisk träning efter hjärtinfarkt

  Deltagandet i fysiska träningsprogram efter hjärtinfarkt rasade kraftigt under 2021, från 18 till 5 procent av patienterna. Det framkommer av det svenska kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport som publiceras idag. Hjärt-Lungfonden och Swedeheart lyfter nu betydelsen av att erbjuda...

  • Posted mars 2, 2022
  • 0
 • AI kan förutse död och hjärtsvikt efter hjärtinfarkt

  Omkring 25 000 svenskar drabbas varje år av hjärtinfarkt och ungefär en fjärdedel av dem dör eller utvecklar hjärtsvikt, som är ett allvarligt och livshotande tillstånd. Ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar att det går att...

  • Posted december 22, 2021
  • 0
 • Ökande geografiska skillnader i risken att drabbas av hjärtinfarkt

  Risken att drabbas av hjärtinfarkt är nästan dubbelt så stor i Norrbotten som i Stockholm – och skillnaderna mellan länen ökar. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer resurser till forskningen för att förstå...

  • Posted december 11, 2021
  • 0
 • 24 procent större risk att drabbas av hjärtinfarkt i Örebro län än Stockholm

  Risken att drabbas av hjärtinfarkt är 24 procent större i Örebro län än i Stockholm – och skillnaderna mellan länen ökar i landet. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer resurser till forskningen för...

  • Posted december 10, 2021
  • 0