Större risk att drabbas av hjärtinfarkt i Örebro län

By on 4 december, 2022
Foto: Anna Molander för Hjärt-Lungfonden

Risken att drabbas av hjärtinfarkt är 20 procent större i Örebro län än i Uppsala län – och skillnaderna mellan länen i landet ökar. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer forskning och samhällssatsningar på bland annat förbättrade levnadsvanor för att jämna ut de regionala skillnaderna.

– Utvecklingen är oroväckande. Tack vare forskning vet vi att förbättrade levnadsvanor minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Nu behöver politikerna i Örebro län omsätta forskningen till konkreta åtgärder för ett hälsosamt och jämlikt samhälle. Det handlar till exempel om att satsa på infrastruktur för att underlätta fysisk aktivitet, förbättra livsmedelsutbudet samt öka regleringen av nikotin- och tobaksprodukter, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

På tio år har dödligheten i hjärtinfarkt mer än halverats. 2011 avled 122 av 100 000 svenskar i hjärtinfarkt, 2021 hade siffran sjunkit till 59 av 100 000. Forskningsframsteg som till exempel ballongvidgning av kranskärlen och vetenskapligt baserade livsstilsråd har utvecklat vården och gett människor möjlighet att förbättra sina levnadsvanor. Trots det är hjärtinfarkt fortfarande en av våra vanligaste dödsorsaker. Enligt ny statistik från Socialstyrelsen avled cirka 4 700 svenskar i hjärtinfarkt under 2021.

Antalet drabbade av hjärtinfarkt har under samma period också minskat, men inte i samma utsträckning som dödstalen. Dessutom visar en sammanställning från Hjärt-Lungfonden att de geografiska skillnaderna växer. 2021 drabbades 294 av 100 000 invånare i Örebro län av hjärtinfarkt, vilket kan jämföras med rikssnittet på 295 av 100 000. Bor man i Örebro län är risken att drabbas 20 procent större än i Uppsala län, där risken för hjärtinfarkt är allra lägst i landet. Uppsala län och Stockholm är de två län som utmärker sig gällande låg risk för hjärtinfarkt.

– Den aktuella sammanställningen ger en indikation på hur viktig forskningen är för folkhälsan. Ett av målen med pågående forskning är att vi bättre ska kunna förutsäga vem som kommer att drabbas av hjärtinfarkt. I befolkningsstudien SCAPIS undersöker till exempel forskarna möjligheten att med ett enkelt blodprov kunna identifiera individer med hög risk, så att förebyggande åtgärder kan sättas in tidigt, säger John Pernow, överläkare och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Flera pågående projekt syftar till att minska dödligheten i hjärtinfarkt, bland annat genom att öka kunskapen om tidig upptäckt av riskindivider och om förebyggande behandlingar samt att lägga grunden till nya läkemedel som minskar inflammation i kärlväggen. Efter 2021 års insamlingsarbete kunde organisationen dela ut 333 miljoner kronor till forskningen.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login