All posts tagged "Sammanställning"

 • Nu tio behöriga sökande som kan bli fler

  Femton förstahandssökande varav tio behöriga (+1 jämfört med första sammanställningen 20 februari), totalt 34 sökande oavsett valrang (alltså även andra- och tredjehandsval) varav 22 behöriga (+1 jämfört med första sammanställningen). Mycket kan fortfarande hända med ansökningarna, det...

  • Posted mars 6, 2024
  • 0
 • Örebro växte med 313 nya företag i fjol

  Antalet svenska företag ökade rejält under fjolåret, under 2023 växte svenskt företagande med drygt 15 000 företag. Örebro län registrerade en ökning på 1,33 procent, det visar en sammanställning som webbhotellspecialisten STRATO har gjort baserat på statistik...

  • Posted januari 5, 2024
  • 0
 • Kommunerna med flest vindkraftverk per invånare

  Här är kommunerna med flest vindkraftverk per invånare i Örebro län, vindkraftverken fortsätter att bli allt fler. Vid årsskiftet fanns det drygt 5100 vindkraftverk i landet, och skillnaderna regionalt är stora. Det visar en sammanställning av Elbyte.se,...

  • Posted oktober 5, 2023
  • 0
 • Enkäten om Alntorps Ö sammanställs

  Nu börjar sammanställningen av enkäten om Alntorps ö, Nora kommun vill tacka alla som svarat på enkäten. Man har fått många bra svar och nu börjar arbetet med att sammanställa allt, innan man under hösten eller vintern...

  • Posted september 7, 2023
  • 0
 • Färre barn i Sverige vistas ute i naturen

  Allt färre barn i Sverige vistas regelbundet ute i skog och mark, enligt Hjärt-Lungfondens sammanställning av siffror från Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport. Därför tipsar organisationen, nu tillsammans med Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen om sommarutflykter som passar alla barn. –...

  • Posted juli 12, 2023
  • 0
 • Utveckling skjutningar och sprängningar 2022

  Antalet skjutningar har ökat i år jämfört med tidigare år, det visar den senaste statistiken över sprängningar och skjutningar för 2022, som nu sammanställts av Polismyndigheten.  – Utvecklingen är mycket allvarlig, vår bedömning är att en stor...

  • Posted januari 4, 2023
  • 0
 • Nationella trafikveckan sammanställning

  Sammanställning av polisens nationella trafikvecka i Örebro län, påverkade förare behöver komma bort från de svenska vägnäten. Som ett led i detta och för att förbättra trafiksäkerheten genomförde polisen i region Bergslagen under vecka 49 ett stort...

  • Posted december 15, 2022
  • 0
 • Större risk att drabbas av hjärtinfarkt i Örebro län

  Risken att drabbas av hjärtinfarkt är 20 procent större i Örebro län än i Uppsala län – och skillnaderna mellan länen i landet ökar. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer forskning och samhällssatsningar på bland annat förbättrade...

  • Posted december 4, 2022
  • 0
 • Minskade investeringar i kommunsektorn

  Kommuninvest publicerar nu rapporten ”Den kommunala låneskulden 2022”. Detta är den årliga sammanställningen av hur investeringar, lån och skulder utvecklas i kommunsektorn. De samlade investeringarna i kommunsektorn uppgick 2021 till 180 miljarder kronor. Det var en minskning...

  • Posted september 22, 2022
  • 0
 • Sammanställning av vintersjukdomar klar

  Smittspridningen av RS-virus, influensa och vinterkräksjuka fortsatte att påverkas av pandemin även under vintersäsongen 2021/2022. En ovanligt tidig och intensiv epidemi av RS-virus drabbade många små barn hösten 2021. Även spridningen av influensa och vinterkräksjuka uppvisade ovanliga...

  • Posted juli 25, 2022
  • 0