All posts tagged "Hjärtvård"

 • Barn med svåra hjärtfel en utmaning för vuxenhjärtvården

  Mer än 95 procent av personer med medfött hjärtfel förväntas uppnå vuxen ålder. Den förbättrade överlevnaden innebär utmaningar för hjärtsjukvården och är ämnet för Berzeliussymposiet ”The Cardiac Patient from Birth to Adulthood”, som arrangeras på Svenska Läkaresällskapet den 21–22 februari i samarbete...

  • Posted februari 20, 2019
  • 0
 • Svensk forskningsstudie kan förändra hjärtvården globalt

  En svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden belägger att syrgasbehandling saknar effekt vid hjärtinfarkt, studien presenterades som huvudnyhet under världens största kardiologikongress och kommer sannolikt påverka vårdrekommendationerna i hela världen. – Vår studie fyller en helt central...

  • Posted september 2, 2017
  • 0