Svensk forskningsstudie kan förändra hjärtvården globalt

By on 2 september, 2017
Pressbild på syrgasbehandling

En svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden belägger att syrgasbehandling saknar effekt vid hjärtinfarkt, studien presenterades som huvudnyhet under världens största kardiologikongress och kommer sannolikt påverka vårdrekommendationerna i hela världen.

– Vår studie fyller en helt central kunskapslucka kring behandlingen av hjärtinfarkt. För första gången kan vi konstatera att syrgasbehandling verkar sakna effekt, vilket innebär att sjukvårdspersonal slipper slösa tid och pengar på en onödig behandlingsmetod och helt kan fokusera på patienten, säger Robin Hofmann, biträdande överläkare och ansvarig forskare vid Karolinska Institutet.

Syrgas har använts vid vård av patienter med hjärtinfarkt i över hundra år, trots att behandlingen inte har haft någon vetenskapligt belagd effekt på patienter med normal syresättning i blodet. Under 2000-talet har forskarvärlden börjat misstänka att syrgasbehandling vid hjärtinfarkt på patienter med normal syresättning är verkningslös – eller till och med kan vara skadlig.

Studien DETO2X-AMI, med stöd av Hjärt-Lungfonden, har genomförts på 35 svenska sjukhus. 6 629 patienter med misstänkt hjärtinfarkt har slumpvis behandlats med eller utan syrgas. Resultatet visar att syrgasbehandling inte är skadligt, men att det inte heller ökar möjligheten till överlevnad eller påverkar risken för nya infarkter.

– Alla vi som stödjer hjärtforskningen kan vara stolta över ett fantastiskt framsteg. Tack vare den här nya kunskapen kan man nu ta bort ett verkningslöst moment och fokusera på behandling som ger effekt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Studien, som i dag presenteras i The New England Journal of Medicine och utgör huvudnyhet på kongressen European Society of Cardiology som just nu pågår i Barcelona, har kunnat genomföras tack vare det svenska kvalitetsregistret Swedeheart. Registret samlar data om ett stort antal patienter och möjliggör uppföljning av forskningsresultat på ett effektivt sätt.

– De svenska kvalitetsregistren ger unika möjligheter för forskningen. Faktum är att det inte hade varit möjligt att genomföra studien på det här sättet någon annanstans i världen, säger Robin Hofmann.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login