All posts tagged "Inkomststandard"

  • Nästan ett av fyra barn med utländsk bakgrund

    Nästan ett av fyra barn med utländsk bakgrund har låg inkomststandard, det är nästan sex gånger vanligare att barn med utländsk än med svensk bakgrund lever med låg inkomststandard. På det hela taget gör barnen med utländsk...

    • Posted januari 23, 2023
    • 0