Nästan ett av fyra barn med utländsk bakgrund

By on 23 januari, 2023

Nästan ett av fyra barn med utländsk bakgrund har låg inkomststandard, det är nästan sex gånger vanligare att barn med utländsk än med svensk bakgrund lever med låg inkomststandard.

På det hela taget gör barnen med utländsk bakgrund det även under en längre tid, visar en ny rapport från SCB.

Inkomststandard är ett mått som beskriver hur väl en familjs inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg.

– År 2020 hade 183 000 barn i Sverige låg inkomststandard. Det motsvarar 8,5 procent av alla barn i landet, säger Johan Lindberg, statistiker på SCB och en av författarna till rapporten ”Barn med låg inkomststandard”.

Det är mycket vanligare att barn med utländsk bakgrund har låg inkomststandard. 2020 rörde det sig om 23 procent, vilket är nästan ett av fyra barn. Bland barnen med svensk bakgrund levde samtidigt 4 procent med låg inkomststandard.

En förklaring till detta är att föräldrar till barn med utländsk bakgrund förvärvsarbetar i mindre utsträckning än föräldrar till barn med svensk bakgrund.

– Av barnen som bodde med två föräldrar hade 21 procent av barnen med utländsk bakgrund inte någon förälder som räknades som förvärvsarbetande, medan motsvarande andel för barnen med svensk bakgrund var 2 procent.

Nästan hälften

I rapporten studeras bland annat alla barn som varit folkbokförda i Sverige hela perioden 2014–2020 och någon gång haft låg inkomststandard.

Nästan hälften av barnen med utländsk bakgrund – 49 procent – har haft låg inkomststandard något av de sju undersökta åren. Motsvarande andel för barn med svensk bakgrund är 12 procent.

– Av barnen som haft låg inkomststandard har de med utländsk bakgrund oftare haft det en längre period än de med svensk bakgrund, säger Johan Lindberg.

Bland alla barn med svensk bakgrund hade 9 procent haft låg inkomststandard i ett till tre år och 3 procent i fyra till sju år. Bland alla barn med utländsk bakgrund hade 30 procent haft låg inkomststandard i ett till tre år och 19 procent i fyra till sju år.

På onsdag den 25 januari publiceras ny statistik om befolkningens inkomster 2021 på scb.se.

Fakta: Om statistiken

  • Måttet inkomststandard beskriver hur väl en familjs inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som till exempel mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg.
    .
  • Vid beräkningen av inkomststandard sätts familjens disponibla inkomst i relation till levnadsomkostnaderna (som ibland kallas baskonsumtionen). Hänsyn tas till familjens sammansättning (antal barn och vuxna), eftersom levnadsomkostnaderna varierar beroende på familjens storlek.
    .
  • Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala levnadsomkostnaderna, det vill säga att den disponibla inkomsten är lägre än den så kallade baskonsumtionen.
    .
  • Barn med svensk bakgrund omfattar barn födda i Sverige, med minst en förälder född i Sverige. Barn med utländsk bakgrund omfattar utrikesfödda barn samt barn födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa SCB

You must be logged in to post a comment Login