All posts tagged "Institution"

 • Här får institutionen ett nytt namn när JPS blir BSR

  Nu har en av universitetets institutioner fått ett nytt namn. När bredden på forskningen och undervisningen har ökat, blev det gamla namnet för smalt. Därför byter JPS, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, namn. Det nya...

  • Posted januari 16, 2023
  • 0
 • Är samhället en dålig förälder – Svaret är allt för ofta ja

  Har barn som växt upp i samhällsvård, dvs. i familjehem eller institution, samma möjligheter till ett arbete som ung vuxen, eller ett eget hem, jämfört med barn som vuxit upp med sina biologiska föräldrar? Svaret är allt...

  • Posted juli 4, 2018
  • 0
 • Dags för ett samlat grepp för att bekämpa våld mot barn

  Varje barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, enligt barnkonventionen. Men barn utsätts för våld varje dag i Sverige – i hemmet, i skolan, på institution och i närmiljön. Nu krävs ett...

  • Posted juli 2, 2018
  • 0