All posts tagged "Järlefallsdammen"

 • Öppet brev till klimat- och miljöministern

  Öppet brev till klimat- och miljöministern för att rädda Järlefallsdammen, Länsmuseets chef Birgitta Johansen har tillsammans med företrädare för Järle stadsförening, Hembygdsföreningen Noraskog och Örebro läns hembygdsförbund skrivit ett öppet brev till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Med...

  • Posted december 1, 2022
  • 0
 • Även sakägarna har överklagat domen

  Elva sakägare (grannar) med Jerle Stadsförening som biträdande har nu formellt överklagat domen i Mark- och miljödomstolen som ger Naturvårdsverket tillstånd att riva ut Järle kvarndamm. Genom ekonomiskt stöd från över 250 bidragsgivare har föreningen möjlighet att...

  • Posted maj 9, 2021
  • 0
 • Domen om dammen i Järle överklagas

  Örebro läns hembygdsförbund och Hembygdsföreningen Noraskog söker prövningstillstånd för att få överklaga Mark- och miljödomstolens tillstånd till att riva ut Järlefallsdammen. ”Dammens vara eller icke varande behöver sättas in i ett större sammanhang där fler perspektiv tas...

  • Posted maj 8, 2021
  • 0
 • Örebro läns museum överklagar Mark- och miljödomstolens tillstånd

  Örebro läns museum överklagar Mark- och miljödomstolens tillstånd till utrivning av Järlefallsdammen i Nora kommun. I mars kom domen från Mark- och miljödomstolen som ger Naturvårdsverket rätt att riva dammen i Järle. Ärendet är överklagat till Mark-och...

  • Posted maj 7, 2021
  • 0