All posts tagged "Kommerskollegium"

 • Historiskt stor nedgång i handeln med Ryssland

  Sveriges import från Ryssland minskade med 87 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Sveriges handel med Ryssland går ner kraftigt, till exempel har den svenska exporten av fordon för vägar upphört, visar nya...

  • Posted september 2, 2022
  • 0
 • Juridik avgör beslut om undantag från sanktioner

  EU:s regelverk kring sanktioner är det enda som får utgöra grund för att bevilja undantag från sanktionerna mot Ryssland och Belarus. När Kommerskollegium fattar beslut om undantag från sanktionerna får myndigheten inte ta hänsyn till några andra...

  • Posted april 27, 2022
  • 0
 • Utrikeshandeln på väg tillbaka

  Sveriges export av varor och tjänster ökade med 9 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2020. Importen ökade med 7 procent. Den stora ökningen drevs framför allt av varuhandeln under andra kvartalet. Det...

  • Posted september 16, 2021
  • 0
 • Kraftigt ras i utrikeshandeln

  Sveriges handel rasade kraftigt första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2019, både för varor och tjänster. April och maj var de riktigt mörka månaderna då varuexporten och varuimporten tappade 15–25 procent jämfört med motsvarande månader...

  • Posted september 20, 2020
  • 0
 • Utredning om CETA överlämnad

  Kommerskollegiums fördjupade utredning om handelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA-avtalet, har nu överlämnats till regeringen. – Vår bedömning är att avtalet i stort inte går utöver den lagstiftning som vi har i Sverige och de internationella avtal...

  • Posted maj 7, 2017
  • 0
 • EU viktigare för Sveriges utrikeshandel

  EU är allt viktigare för Sveriges utrikeshandel. Medan den svenska handeln med andra delar av världen minskat har den ökat med länderna inom EU. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel för de tre första kvartalen i...

  • Posted januari 1, 2017
  • 0