Alla inlägg taggade "Kulturnämnden"

 • Scenkonst i norr får regionalt stöd

  Region Örebro läns kulturnämnd kommer på kommande sammanträde (enligt förslag) att fördela 290.000 kronor i utvecklingsmedel inom kulturområdet till fem projekt – däribland 75.000 kronor till ideell scenkonst i norra länsdelen. Men det återstår 450.000 kronor att...

  • Skrivet mars 16, 2021
  • 0
 • Så fördelas årets regionala kulturmedel

  Region Örebro läns kulturnämnd föreslås för 2021 fördela 105,1 miljoner kronor till aktörer inom kultursamverkansmodellen och 4,2 miljoner kronor i regionala verksamhetsmedel till övriga aktörer som är viktiga för länets kulturella infrastruktur. Örebro länsteater får mest (närmare...

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0
 • Förslag till kulturpolitiskt program ute på remiss

  Kulturnämnden i Örebro kommun arbetar strategiskt och hållbart med de kulturella resurserna och stödjer kulturlivet genom att skapa förutsättningar för medborgare att utifrån sina egna premisser delta i och utforma kulturlivet. Detta kan ske både inom civilsamhället...

  • Skrivet oktober 3, 2017
  • 0