All posts tagged "Kulturnämnden"

 • Region Örebro län ska spara 18 miljoner kronor på kulturen

  Kulturnämnden i Region Örebro län ska banta budgeten med 18 miljoner kronor. Det innebär bland annat minskade bidrag till föreningar och studieförbund, liksom mindre anslag för särskilda satsningar och projektbidrag. Enligt förslag till verksamhetsplan med budget 2024...

  • Posted november 30, 2023
  • 0
 • Region Örebro läns kulturbudget ska minskas

  Region Örebro läns kulturbudget ska minskas med åtta miljoner kronor 2024. Kulturnämnden har beslutat att ge ansvarig områdeschef i uppdrag att lämna förslag till kostnadsreduceringar inom nämndens ansvarsområde motsvarande åtta miljoner kronor inför budget 2024. Förslaget med...

  • Posted september 12, 2023
  • 0
 • Ny plan för den regionala kulturen

  En ny kulturplan har arbetats fram och vid dagens sammanträde behandlades den av kulturnämnden. Om regionfullmäktige går på kulturnämndens förslag om att anta planen träder den i kraft den 1 januari 2024. – Kultur och konstnärlig frihet...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Kulturnämnden satsar på stärkt sammanhållning och höjd kunskap inför 2022

  Vid dagens sammanträde fattade kulturnämnden beslut om hur Region Örebro län ska bedriva och finansiera verksamheten inom kulturområdet under nästa år. – Att kunna ta del av kulturella upplevelser och att få uttrycka sig konstnärligt är en...

  • Posted oktober 29, 2021
  • 0
 • Scenkonst i norr får regionalt stöd

  Region Örebro läns kulturnämnd kommer på kommande sammanträde (enligt förslag) att fördela 290.000 kronor i utvecklingsmedel inom kulturområdet till fem projekt – däribland 75.000 kronor till ideell scenkonst i norra länsdelen. Men det återstår 450.000 kronor att...

  • Posted mars 16, 2021
  • 0
 • Så fördelas årets regionala kulturmedel

  Region Örebro läns kulturnämnd föreslås för 2021 fördela 105,1 miljoner kronor till aktörer inom kultursamverkansmodellen och 4,2 miljoner kronor i regionala verksamhetsmedel till övriga aktörer som är viktiga för länets kulturella infrastruktur. Örebro länsteater får mest (närmare...

  • Posted februari 4, 2021
  • 0
 • Förslag till kulturpolitiskt program ute på remiss

  Kulturnämnden i Örebro kommun arbetar strategiskt och hållbart med de kulturella resurserna och stödjer kulturlivet genom att skapa förutsättningar för medborgare att utifrån sina egna premisser delta i och utforma kulturlivet. Detta kan ske både inom civilsamhället...

  • Posted oktober 3, 2017
  • 0