Alla inlägg taggade "Kunskap"

 • Mer kunskap behövs om hållbar turism och flyg

  Flyget har stor betydelse för svensk besöksnäring. Ungefär 60 procent av de utländska gästnätterna kan tillskrivas flyget. Samtidigt ökar utsläppen i absoluta tal trots tekniska framsteg, visar rapporten Flygets roll för besöksnäring och miljö i Sverige. Rapporten har...

  • Skrivet november 29, 2019
  • 0
 • Mobilisera hela samhället för hållbar utveckling

  För att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför krävs ny kunskap och innovation i hela samhället. Till regeringens forskningspolitiska proposition föreslår Vinnova viktiga strategiska satsningar och nya samarbetsformer mellan akademi, stat och näringsliv för att öka...

  • Skrivet november 2, 2019
  • 0
 • Forskning om försvunna kan rädda liv

  Eftersökning av försvunna personer tar mycket tid och resurser i anspråk för polisen. En ny rapport presenterar vilken forskning som kan hjälpa polisen framåt och hur arbetet kan effektiviseras. En insats är att förhindra att sårbara personer...

  • Skrivet oktober 30, 2019
  • 0
 • Länsmuseet vill jobba för kulturarv som resurs i besöksnäringen

  Kunskapen om och sättet att leva på landsbygden intresserar allt fler människor. Vi behöver alla lära oss ett mer hållbart sätt att leva på. Genom att erbjuda alternativ till flygresor och semester utomlands kan vi hjälpa till...

  • Skrivet oktober 7, 2019
  • 0
 • Överviktsenheten fyller 10 år: ”Det finns fortfarande ett stigma kring fetma”

  De arbetar med att öka medvetenheten och kunskapen om fetma. Ett uppdrag som blir allt mer angeläget i takt med att antalet personer med sjukdomen ökar i världen. I år firar Överviktsenheten i Region Örebro län 10-årsjubileum....

  • Skrivet oktober 7, 2019
  • 0
 • Högsommarvärme och stigande temperaturer leder till förhöjd drunkningsrisk

  Rekordsommaren 2018 avseende soltimmar och höga temperaturer avspeglade sig tyvärr också i statistiken över antalet omkomna i drunkningsolyckor. 135 personer miste livet 2018, av dessa var det så många som 98 personer under perioden fram till och...

  • Skrivet juli 26, 2019
  • 0
 • Ny studie visar: barns säkerhet i bil är inte tillräcklig

  Små barn färdas i stor utsträckning osäkert i bil. Det visar en omfattande observationsstudie som NTF har genomfört på uppdrag av BeSafe, Volkswagen och If. Totalt observerades 3 678 barn i 3 263 bilar vid 325 förskolor...

  • Skrivet april 10, 2019
  • 0
 • Sveriges Museers uppmaningar till den nya kulturministern

  Landets museer står starka med över 17 miljoner besök under förra året, museer spelar stor roll i samhällsutvecklingen. Det bekräftas nu senast i en färsk OECD-rapport, med en ny kulturminister på plats vill Sveriges Museer visa på...

  • Skrivet januari 22, 2019
  • 0
 • 77 miljoner till ny kunskap om energieffektivt byggande och boende

  Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s senaste utlysning, 25 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 77 miljoner i finansiering. Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel...

  • Skrivet november 26, 2018
  • 0
 • Barns kunskap om sina rättigheter har ökat – skolan viktigaste faktorn

  Barn känner i större grad till barnkonventionen, och vad den innebär, än för tio år sedan. Skolan är den i särklass största faktorn till barns vetskap om sina rättigheter och i synnerhet för den fördjupade kunskapen. Det...

  • Skrivet november 20, 2018
  • 0