Kunskap om hjärntumörers metabolism kan förbättra behandling

By on 6 mars, 2022
Illustration: Elin Brander

Forskare vid Umeå universitet visar att uttrycket av metaboliter varierar kraftigt mellan olika undergrupper av elakartade hjärntumörer. Upptäckten kan användas för att utveckla bättre avbildningsteknik för diagnostisering och målinriktad behandling av specifika typer av tumörer. Studien publiceras i Neuro-Oncology.

Metaboliter är kemiska föreningar som skapas och används i kroppen för att upprätthålla cellers ämnesomsättning och uppbyggnad. En grupp cancerforskare vid Umeå universitet har analyserat metaboliter i hjärntumörsvävnad och kunnat visa att uttrycket av metaboliter varierar kraftigt mellan olika undergrupper av elakartade hjärntumörer, så kallade gliom.

Studien omfattar masspektrometriska analyser av 224 gliom och visar att varje undergrupp av tumörer har ett unikt mönster av metaboliter. Kunskapen kan användas för att bättre förstå hur olika tumörer växer.

– Vi vet att olika tumörtyper kan ha olika genetiska defekter och att prognosen är relaterad till vilken tumörtyp som uppstått. Det intressanta med denna studie är att vi karakteriserat tumörens metabola processer i förhållande till tumörundergrupp och tydligt kunnat påvisa unika metabola markörer för varje undergrupp, säger Benny Björkblom, forskare på Kemiska institutionen vid Umeå universitet och studiens huvudförfattare.

Årligen diagnostiseras drygt 1 300 personer med hjärntumörer i Sverige. Av dessa utgör gliom den vanligaste typen hos vuxna individer. I nuläget utgör behandlingen av dessa tumörer av kirurgi, strålbehandling och cytostatika men prognosen är olika för olika undergrupper, och bättre behandlingar behövs.

– Om vi får bättre förståelse för vilka molekyler som är viktiga för olika sorters hjärntumörer så kan det förhoppningsvis leda oss att hitta nya målinriktade behandlingar, säger Beatrice Melin, professor på Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Den tvärvetenskapliga studien involverar forskare från flera fakulteter och institutioner vid Umeå universitet.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Umeå universitet

You must be logged in to post a comment Login