Alla inlägg taggade "Lantbrukarnas Riksförbund"

 • Långsam bredbandsutbyggnad hot mot lantbruket

  Regeringen och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman måste säkerställa att framtidens 5G-utbyggnad också når landsbygden. Annars riskeras utvecklingsmöjligheterna inom svensk livsmedelsproduktion. – Vi vill att regeringen ger statliga Teracom i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda 5G-täckning...

  • Skrivet april 12, 2020
  • 0
 • Välj svensk påskmat och minska klimatavtrycket med en fjärdedel

  Du kan äta gott och samtidigt enkelt minska ditt klimatavtryck avsevärt genom att välja svensk mat på påskbuffén, det visar nya beräkningar från Hjärta mjölk. Hjärta mjölk har räknat på klimatpåverkan från två tallrikar med påskmat. Den...

  • Skrivet april 7, 2020
  • 0
 • Naturvårdsverket vill halvera vildsvinsstammen till 2025

  Naturvårdsverket har tagit beslut om sin reviderade, Nationella förvaltningsplan för vildsvin. Planen innehåller bland annat mål för halvering av vildsvinsskadorna i jordbruk och trafik till 2025. – Det är mycket glädjande att verket nu markerar allvaret i...

  • Skrivet april 5, 2020
  • 0
 • Arbetskraftsbehovet till lantbruket måste snabbt lösas

  35 000 svenskar har hittills permitterats på grund av coronakrisen. Samtidigt är behovet av kompetent personal till vårbruk, skogsplantering och trädgårdsnäring inom lantbruket mycket stort. Regeringens fjärde krispaket stödjer bara till en del lantbruksföretag med akut arbetskraftsbehov....

  • Skrivet april 4, 2020
  • 0
 • Viktigt besked att livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig

  Regeringen klassar svensk livsmedelsproduktion som en samhällsviktiga funktion. LRF är nöjt med beslutet och Sveriges bönder lovar att göra allt för att kunna fortsätta att producera och leverera livsmedel. – Det är bra att regeringen ger oss...

  • Skrivet mars 23, 2020
  • 0
 • Bra att Naturvårdsverket tar stort steg mot modernare jakt

  Naturvårdsverkets utredning om ändrade jakttider för klövvilt är ett stort steg framåt. – Naturvårdsverket har gjort ett ambitiöst arbete med jakttidsförslagen. Det är viktigt att frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk...

  • Skrivet februari 16, 2020
  • 0
 • Rekordpris för svenskt lammkött ger framtidstro

  Intresset för svenskt lammkött ökar. Priset till lammproducenterna ligger nu 10 kronor högre per kilo jämfört med förra året. – Konsumenterna är villiga att betala extra för att de vet att köttet kommer från djur uppfödda med...

  • Skrivet februari 15, 2020
  • 0
 • Jägare måste få sälja vildsvinskött

  Antalet vildsvin i Sverige ökar och därigenom antalet viltolyckor i trafiken och skördeskador i lantbruket. Svenska Jägarförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund är överens om att vi behöver underlätta för jägarna att avyttra köttet. Idag får jägarna bara konsumera...

  • Skrivet mars 20, 2018
  • 0