All posts tagged "Ledningar"

 • Vattenmätare kan frysa sönder vid kraftigt väderomslag

  Varje vinter inträffar vattenläckor på grund av ledningar och vattenmätare som fryser sönder, vid stora temperaturförändringar ökar risken. Kommande dagar sker en snabb omställning från väldigt kallt väder till några plusgrader. Det är viktigt att fastighetsägare ser...

  • Posted januari 21, 2024
  • 0
 • VA-sanering i Östansjö hösten och vintern 2023

  Ledningar byts ut i Östansjö, arbetet kommer pågå under hösten och vintern 2023 vilket gör att luft i ledningarna och brunt vatten kan förekomma.   Under hösten och vintern 2023. kommer cirka 220 meter ledningar för vatten,...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • Ökad överföringskapacitet i Svenska kraftnäts ledningar

  Överföringskapaciteten av el mellan Sveriges elområden i sydlig riktning ökade med drygt en tiondel 2022 jämfört med 2021, det beror bland annat på investeringar i nya apparater och ledningar men även god planering av underhållsarbeten. – Vi...

  • Posted januari 18, 2023
  • 0
 • Byte av vatten och avloppsledningar

  Byte av ledningar för att säkra vattenförsörjningen i city, som ett led i att säkra vattenförsörjningen för örebroarna beslutade idag Tekniska nämnden att föreslå en utökad budget för byte av vatten- och avloppsledningar längs sträckor där arbetet...

  • Posted oktober 21, 2022
  • 0
 • Nu försvinner ledningarna i Södra Runnaby

  Kommunägda Linde energi ansvarar sedan 2015 för en del av elnätet kring Närkes Kil. För tillfället pågår arbetet med att ersätta luftledningar i villa- och sommarstugeområdet Södra Runnaby, strax norr om Mellringe, med jordkabel. Det är en...

  • Posted juni 16, 2022
  • 0
 • Begränsad framkomlighet på Dalbygatan vid Svampen när vi byter ut gamla vattenledningar

  Då ledningarna på Dalbygatan är i dåligt skick byter vi ut dem för att undvika akuta läckor. Arbetet pågår preliminärt 30 september–19 december. Dalbygatan kommer att vara avstängd. Hänvisningar på plats visar hur man ska köra istället...

  • Posted september 30, 2019
  • 0
 • Nya VA-ledningar från Mellringerondellen till Bettorp

  Med start nu i maj börjar ett arbete med att gräva ner nya vatten- och avloppsledningar från Mellringerondellen till Bettorp. Ledningarna läggs under befintliga gång- och cykelvägar längs med Blåbärsvägen och Vivallaringen. – Staden växer norrut samtidigt...

  • Posted maj 10, 2019
  • 0
 • Rudbecksgatans framkomlighet påverkas av flytt av ledningar för vatten och avlopp

  Det pågår arbeten med att flytta ledningar för vatten och avlopp på Österängsgatan, från idag 13 november, stängs in-/utfarten mot Österängsgatan. När arbetsområdet flyttas från och med vecka 47 påverkas trafiken på Rudbecksgatan som då kommer att...

  • Posted november 13, 2017
  • 0