All posts tagged "Lyft"

 • Stora brister i hanteringen av belastningsskador

  Nästan var tredje arbetsgivare inom vård och omsorg brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft av människor och personförflyttningar, det framgår av Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats på totalt 1 300 arbetsplatser. Varje arbetsgivare är enligt...

  • Posted oktober 29, 2022
  • 0
 • Unikt samarbete för att lyfta Hjälmareregionen

  Hur kan vi skapa en levande, attraktiv miljö kring Hjälmaren, Sveriges fjärde största insjö? Det är en av frågorna som kommer att diskuteras när offentliga aktörer från fem kommuner och tre län träffas för att skapa nya...

  • Posted mars 18, 2022
  • 0
 • Ny lådcykel ett lyft för lärarutbildningen – hon använder naturen som klassrum

  En eldriven lådcykel gör det enkelt för Barbro Bergfeldt att ta med undervisningen ut i naturen – och använda närmiljön som klassrum. – Här kan du kan vrida och vända, känna på struktur och ta in doft....

  • Posted februari 12, 2022
  • 0
 • Samarbete lyfter lärarstudenternas utbildning på plats i skolan

  Lärarutbildningen på Örebro universitet samarbetar med regionens skolor och förskolor för att förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. – VFU är centralt i en utbildning där teoretiska och praktiska delar samspelar, och en fortsatt utveckling av VFU är...

  • Posted januari 22, 2022
  • 0
 • Lyft i juni för pressad hotellsektor

  Lyft i juni för pressad hotellsektor: ”Tillträdande regering kommer behöva beredskap för att fortsätta stötta sektorn”. Logiintäkterna för svenska hotell var 74 procent bättre i juni 2021 jämfört med samma månad i fjol, trots det skrivs tappet jämfört...

  • Posted juli 9, 2021
  • 0
 • Ett lyft som kan få mer forskning att flyga

  Med de förslag som läggs fram till regeringen i dag, i utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02), ökar möjligheterna att forskning och andra kunskaper som tas fram på Sveriges högskolor kommer samhället...

  • Posted oktober 16, 2020
  • 0
 • Ett lyft för patienter och ambulanspersonal på Karlskoga lasarett

  På Karlskoga lasarett finns en lång tradition av gediget kvalitets- och utvecklingsarbete. På lasarettets ambulansavdelning bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på delaktighet och engagemang från samtliga medarbetare. Något som medfört att ambulanspersonalen fått vara med och...

  • Posted januari 30, 2019
  • 0
 • Stora framgångar inom verksamhetsområdet lyfter Örebro

  De senaste åren har kommunen sålt mark till ett hundratal verksamheter i Örebro, genom utvecklingen har dessutom omkring 2 600 nya arbetstillfällen skapats. Ingång till arbetslivet Under åren 2013-2017 har Örebro kommun sålt mark till 115 verksamheter...

  • Posted maj 16, 2018
  • 0
 • Man i kraftiga smärtor efter lyft

  En man har fått kraftiga smärtor efter ett tungt lyft. Det kommer ett meddelande från SOS Alarm om att de skickar ambulans till ett företag i Marieberg då en av personalen fått kraftiga smärtor efter ett tungt...

  • Posted april 20, 2018
  • 0