All posts tagged "Mellringerondellen"

 • Begränsad framkomlighet vid Mellringerondellen till slutet på augusti

  Under 2022 gräver Örebro kommun ner nya VA-ledningar från Karlslundsområdet till Mellringerondellen, via Gäddestavägen och Västra Ringleden. Grävarbeten pågår vid Mellringerondellen. Biltrafik och gång- och cykeltrafik kan ta sig förbi arbetsområdet, men framkomligheten påverkas och hastigheten kan...

  • Posted maj 29, 2022
  • 0
 • Ny VA-ledning från Karlslund till Mellringerondellen

  Örebro växer, så nu bygger vi ut och stärker upp ledningsnätet. Framkomligheten kommer periodvis att påverkas, följ skyltning på plats så kommer du fram dit du ska. Samtliga verksamheter i Karlslundsområdet kommer att kunna besökas som vanligt...

  • Posted januari 18, 2022
  • 0
 • Nya VA-ledningar från Mellringerondellen till Bettorp

  Med start nu i maj börjar ett arbete med att gräva ner nya vatten- och avloppsledningar från Mellringerondellen till Bettorp. Ledningarna läggs under befintliga gång- och cykelvägar längs med Blåbärsvägen och Vivallaringen. – Staden växer norrut samtidigt...

  • Posted maj 10, 2019
  • 0