Alla inlägg taggade "Myndigheten för delaktighet"

 • Pandemin påverkar ungas framtid

  Konsekvenserna av en kris kan påverka människor livet ut. För dagens unga har pandemin bland annat inneburit ökad psykisk ohälsa och svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Genom att dra lärdomar av tidigare kriser och agera nu...

  • Skrivet april 17, 2021
  • 0
 • Distansundervisning leder till ensamhet bland elever

  Myndigheten för delaktighet har undersökt hur elever med funktionsnedsättning upplever distansundervisningen. Resultatet visar att det har varit tufft. Den rapporterar om en hög arbetsbelastning med minskat stöd från skolan och stor ensamhet. Endast fyra procent svarar att...

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Enkla åtgärder kan göra vallokaler tillgängliga inför EU-valet

  Den 26 maj röstar svenskarna fram sina 21 ledamöter till Europaparlamentet och förtidsröstningen är i full gång. Tillgängliga röstnings- och vallokaler med tillgänglig information är avgörande för att alla medborgare ska kunna delta. Vid förra EU-valet fanns...

  • Skrivet maj 22, 2019
  • 0
 • Lokaler för förtidsröstning långtifrån tillgängliga

  Myndigheten för delaktighet inventerar just nu tillgängligheten i röstningslokaler runt om i Sverige. De första resultaten tyder på att det finns brister som försvårar för den som ska rösta. Tillgänglighetskonsulter genomför just nu stickprov i ett 90-tal...

  • Skrivet september 3, 2018
  • 0
 • Myndigheten för delaktighet undersöker tillgängligheten i vallokalerna

  Myndigheten för delaktighet kommer att inventera hur väl olika vallokaler fungerar för röstberättigade med funktionsnedsättning i samband med höstens val. Inventeringen kommer att utgå ifrån myndighetens checklista för tillgängliga vallokaler som tagits fram för att underlätta för...

  • Skrivet augusti 3, 2018
  • 0